Susret pastoralnih saradnika na teritoriji severnog dekanata

Kako bi se u Zrenjaninskoj Biskupiji ostvarili ciljevi prvog sinodskog procesa, Pastoralno Veće je na novembarskoj sednici odlučilo da se u svakom biskupijskom dekanatu organizuje susret saradnika i svih aktivnih članova crkvenih zajednica. Pastoralni Ured organizovao je ovakav susret za pastoralne saradnike u subotu 17. decembra za područje Severnog dekanata. Događaj je uključivao interaktivnu prezentaciju, deljenje iskustava na župama, a pre paljenja sveća adventskog venca, nadbiskup dr. Ladislav Nemet, apostolski upravitelj govorio je o službama koje oživljavaju naše zajednice. Susret se završio agapeom. Zahvaljujemo se aktivistima iz Sajana da su svojim radom u pripremi ovaj događaja!

Susret pastoralnog osoblja Srednjeg dekanata održaće se u Mužlji, 21. januara 2023., a za Južni dekanat 20. maja u Šušari.

Susreti na dekanatskom nivou nastaviće se mesečno u obliku kateheze za odrasle.