A Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia Sajtóközleménye

Amoris laetitia – a szeretet öröme

2016. március 19-én Ferenc pápa aláírta az Amoris Laetitia kezdetű (AL) apostoli buzdítást (levél az Egyházhoz és minden jóakaratú emberhez). Ez a dokumentum a 2014 októberében és 2015 októberében tartott püspöki szinódusok eredményét foglalja magába. A szinódusok a családdal foglalkoztak.

A ma megjelenő dokumentum a családot nem ideális fogalomként kezeli, hanem a családi élet mai megnyilvánulásait és megvalósulásait tárgyalja. Természetesen, a dokumentum elején a Szentatya világosan körvonalazza az egyházi tanítás idevágó részeit:

  • Az Isten férfinak és nőnek teremtette az embert; ez azt jelenti, hogy a nemek mibenlétéről ő döntött, és nem az ember az, aki meghatározhatja nemi identitását (Gender-ideológia elutasítása).
  • A házasság mindig is egy férfi és nő életkapcsolata, amely hűségre kell, hogy alapozzon, a férfi és nő átfogó életközösségét jelképezi és egyben nyitott az élet adományára.

E tan továbbra is érvényben van, de a dokumentum világosan foglalkozik minden más közösségi kapcsolattal, amelyek társadalmunkat jellemzik: egyedül élők, özvegyek, elváltak, újra házasodtak, azonos neműek kapcsolata.

Az Egyház feladata, hogy mindenkit ott szólítson meg és segítsen neki élete megvalósításában, ahol találja magát.

Az újraházasodtak integrációja az egyházközségekbe a mai idők egyik legnagyobb kihívása. A Szentatya világosan kimondja, hogy ők az Élő Egyház tagjai, nincsenek kiközösítve, mi több, aktívan részt vehetnek a közösségek életében. A részvétel formáit a helyi közösségek határozhatják meg, mindig is az irgalom és szeretet parancsának fényében. Erre kötelezi ez egyházat a közös gyermekek nevelése is, hiszen az újraházasodottaktól is elvárja az egyház, hogy keresztény szellemben neveljék gyermekeiket.