Saopštenje za javnost Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda

Amoris laetitia – Radost ljubavi

Apostolsko poticajno pismo Amoris laetitia (AL), upućeno Crkvi i svim ljudima dobre volje, koje je Papa Franjo potpisao 19.03.2016. godine, danas se predstavlja u Rimu na šest jezika, a već se radi na prevodima na mađarski i hrvatski jezik.

Ovaj dokument sadrži rezultate Sinoda biskupa održanih u oktobru 2014. i u oktobru 2015. godine. Na tim Sinodama se raspravljalo o porodici. Ovaj novi dokument o porodici ne govori kao o idealnom pojmu, nego uzima u obzir stvarano i konkretno ostvarenje porodičnog života. Naravno, na samom početku dokumenta Sveti otac jasno iznosi konture crkvenog učenja u ovoj materiji:

  • Bog je čoveka stvorio kao muškarca i ženu; to znači da On odlučuje o naravi polova, pa tako nije čovek onaj koji može odrediti polni identitet (odbijanje gender ideologije).
  • Brak je uvek zajednica života između jednog muškarca i jedne žene, koja se treba temeljiti na vernosti, a označava je celovitost životnog zajedništva i ujedno otvorenost prema daru života.

Ovo učenje je i dalje na snazi, ali dokument se jasno bravi i svim drugim oblicima odnosa, koji označavaju naše društvo: osobe koje žive same, udovci i udovice, rastanuti, ponovo venčani, istopolne zajednice.

Zadatak Crkve je da svakome progovori i pomogne u životnom ostvarenju tamo gde se pojedinac nalazi.

Integracija ponovo venčanih u život Crkve predstavlja jedan od najvećih izazova sadašnjeg vremena. Sveti otac jasno kaže da su oni članovi žive Crkve, da nisu isključeni, čak što više da mogu aktivno sudelovati u životu zajednica. Oblike tog sudelovanja mogu odrediti lokalne zajednice, ali uvek u svetlu zapovedi milosrđa i ljubavi. Crkvu se na to oseća obavezanom zbog odgoja zajedničke dece, jer i od ponovo venčanih Crkva očekuje da svoju decu odgajaju u hrišćanskom duhu.