Liturgiában segédkezők találkozója Nagybecskereken

Msgr. Fiser János általános helynök volt a házigazdája és előadója a liturgiában segédkezők találkozójának 2016. április 9-én. A helynök úr előadásában rámutatott arra, hogy Isten a jó szándékú adakozókat  kedveli, akik Isten dicsőségére tevékenykednek: munkájukat, idejüket, anyagi javaikat nem sajnálják. Rámutatott a praktikus dolgokra, egy-egy szolgálatot végző és vállaló csoport feladatára. Ugyanakkor felhívta a figyelmet az egyházi szolgálatot végzők lelkületére, viselkedésére, példamutató életére.

Az összejövetelen felolvasók, sekrestyések, harangozók, énekesek, énekvezetők, előimádkozók, templomtakarítók- és díszítők, perselyezők, koszorúfők, tanácstagok is részt vettek. Mint Fiser atya elmondta, a hitoktatók, kántorok és ministránsok is ehhez a célcsoporthoz tartoznak. Nekik más időpontokban szerveznek összejöveteleket: a kántorok számára egy hét múlva lesz találkozó, a ministránsok számára a nyáron szerveznek táborokat, míg a hitoktatók az iskolaév folyamán általában két alkalommal jönnek össze.

A találkozó résztvevői teljes búcsút nyerhettek önmaguk vagy hozzátartozóik számára, ugyanis szentmise előtt együtt vonultak be a szent kapun, majd Mellár József atya vezetésével az Irgalmasság kápolnájánál elmondták imákat a Szentatya szándékára.

A szentmisét msgr. Fiser János általános helynök mutatta be Mellár József atyával és Király Tibor atyával, eközben msgr. Bogdán József atya és Masa Tamás atya gyóntattak.

Mellár atya homíliájában a Szűzanya példáját állította a résztvevők elé: „íme, az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” /Lk 1,38/.  Beszélt a hűséges szolgáról is, aki éberen virraszt.

Az összejövetel résztvevői és a helynök úr köszöntötték a találkozó napján 50. születésnapját ünneplő Mellár József atyát.

A találkozó agapéval zárult.