Zsinati találkozó Szajánban

A héten sor került a szajáni plébánián is az utolsó munkadokumentum megbeszélésére. A vírushelyzet ellenére is szép számban összegyűltek a hívek. A megbeszélést Kéri Brigitta és Tóth Zoltán animátorok vezették. A legelején 1 perces néma csenddel emlékeztünk elhunyt Király Tibor atyára.

A kérdések feldolgozása jó hangulatban telt, annak ellenére, hogy komoly témák merültek fel, főleg egy ilyen közösségben, amely évek óta helyben lakó plébános nélkül működik. Talán ennek is köszönhető, hogy a hívek egyre jobban összefognak és szívesen vesznek részt a különböző munkaakciókban. Önkéntes adományaikkal is segítik részben az Egyházat, részben pedig a rászorulókat. A közös munkának mindig közösségformáló ereje és szerepe van.

A hívek továbbra is reménykednek és imádkoznak azért, hogy Szajánnak ismét legyen helyben lakó plébánosa, akinek jelenléte segíteni fog abban, hogy az emberek aktívan megéljék a hitüket a hétköznapokon is.

A megbeszélés a zsinati ima elmondásával és Király Tibor atya lelki üdvéért elmondott imával zárult.

Tóth Zoltán zsinati animátor megköszönte a hívek részvételét és együttműködését, akik az elmúlt 3 évben szívesen jöttek a plébániára a zsinati témák megvitatására. A beszélgetések mindig jó hangulatban teltek és hasznosak voltak. Rámutattak a felmerülő problémákra és megpróbáltunk megoldást, ötleteket találni ezek orvoslására. A jól működő dolgokra is rávilágítottunk, hogy azokat a jövőben is lelkesen tudjuk folytatni. Örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a folyamatnak és egy picit hozzájárulhattunk az összegző dokumentum kidolgozásához. Ehhez kívánunk sikeres és Istentől megáldott munkát a kijelölt bizottság részére!