Zsinati találkozó Padén

Hétfőn délután háromkor a hittanteremben a szokásos módon két csoportra osztozkodva közös zsinati imával elkezdték a megjelent hívek az utolsó munkadokumentum megtárgyalását. A munkadokumentum komoly témákat rejt és a megbeszélés is ehhez mérten megfontoltan, komoly hangulatban zajlott. Mégis időtartamában tovább tartott a hódegyházi megbeszéléstől. Sokszor egy-egy kérdés kapcsán felmerült, hogyan oldjuk meg a dolgokat, ha van helyben lakó plébánosunk és hogyan, ha nincs. Bizony hetente kétszer összejönnek most is a hívek, hogy különböző imaszándékokra közösen mondják az imát (papi hivatásokért, betegekért, helyben lakó plébánosért, az elhunytakért…). A püspökséghez és a plébániaközösséghez való tartozás a padéi híveknek is kiemelt jelentőséggel bír. Megelégedéssel nyugtázták a megbeszélés során azt a sokszínű aktivitást, önkéntes munkát, találkozókat is, amikkel színesebb, gazdagabb a közösség élete. Tartalmas délutánt tudhattunk magunkénak és imádságos lelkülettel, gyermeki kíváncsisággal várjuk az összegző dokumentumot. Kérjük az Úr kegyelmét az elvégzendő összefoglaló munkára! Mindehhez erőt, egészséget, a szentlélek segítségét és kitartást!