Zsinati napokra készülve

A Nagybecskereki Egyházmegye első zsinatának ünnepélyes bezárását május 28-30. között a nagybecskereki székesegyházban tartják.

Bánát hívő népe véleményét tíz témakörben – evangelizáció; gyermek és ifjúság; család; papok és szerzetesek; világiak; sajátságos csoportok; ökumenizmus; anyanyelvi pasztoráció; (egyházi) média; egyházi javak és struktúrák – mondta el a plébániákon tartott zsinati találkozókon.

A székesegyház 150 éves jubileumi ünnepségére is a zsinati folyamatok alatt került sor 2018. november 24-én. Erre az alkalomra elvégezték az épület a külső tatarozását, új aranyozott kereszt és alma került a templom tornyára, s a tető bádogborítását is megújították.

A zsinati napokra készülve a templom belső tere is folyamatosan újul. Mons. Pastyik Róbert általános helynök, aki 2019 augusztusa óta székesegyházi plébános, az esztétika mellett igyekszik minél több modern technikai vívmányt is alkalmazni a felújítás során.

A koronavírus-járvány kezdetén a székesegyház tulajdonában lévő ereklyék jól látható helyre – a főoltáron, a tabernákulum két oldalán kialakított led-világítással ellátott üvegvitrinbe – kerültek. A tabernákulum jobb oldalán   lentről felfelé haladva szemlélhetjük Szent Gellért, Nepomuki Szent János és Szent II. Pál pápa ereklyéjét; míg bal oldalt ugyancsak lentről felfelé a Szent Kereszt, Páduai Szent Antal és Szent Fausztina nővér ereklyéje látható.

A nyár folyamán ugyancsak led-világítással ellátott vitrinbe, a Székely Bertalan Szűz Mária-mellékoltár festménye elé került a Prágai Kis Jézus szobra, amely előtt szívesen időznek a hívek. A hozzá intézett fohász mellett megcsodálhatják a világmindenség gyermeki Urát koronával a fején, akinek mindig az aktuális ünnephez köthető liturgikus színű palástja van.

A tavalyi év végére elkészült az új hangosítás. A régi hangfalak helyére korszerűbbek kerültek. Modern, nagy hatótávolságú mikrofonok segítik a minőséges hangzást, lehetővé téve azok mobil telefonos kezelését.

A székesegyház tornyából régi-új harangszó hallatszik március 4-e óta. Új mechanizmust kaptak a harangok, amelyek akár mobil telefonról is működésbe hozhatók. A templom tornyában öt harang lakik. Legidősebb és legnagyobb az 1868-ban készült Sándor-harang. A többi harangot az első világháborúban elkobozták, helyettük 1938-ban újakat vásároltak. A harangok sorában a második az István-harang, ezt követi az Imre- és Gizella-harang, valamint Jolán, a lélekharang.

Jelenleg a templompadok ülőkéinek cseréje folyik, amelyek elöregedtek, elhasználódtak az évtizedek során. Tekintettel arra, hogy a hívek létszáma a székesegyházban is folyamatosan csökken, a padok fűtésére nincs lehetőség, így az új ülőkék vastagabbak, melegebbek lesznek, mint az eddigiek voltak.

A további tervekről a helynök úr elmondta, hogy a zsinat végéig a székesegyházban visszaállítják régi pompájába az Irgalmasság-kápolnájának impozáns márvány-díszeit, amelyeket a felújítás során eltávolítottak. Emellett a templom főbejáratának előcsarnokában kialakítanak egy kegyeleti mécsesgyújtásra alkalmas részt, ahol a betérők megvásárolhatják és biztonságosan meggyújthatják az emlékezés gyertyáit/mécseseit.