Templombúcsú és kenyérszentelés

Szűz Mária mennybevételének ünnepnapját méltatva tartották meg egyházközségük templomának búcsúját Torontálvásárhelyen a helyi katolikusok. Augusztus 15-én.

A Nagyboldogasszony-napi szentmisét ft. Tapolcsányi Emánuel tordai plébániai kormányzó celebrálta ft. Masa Tamás helyi, ft. Szemerédi Pál székelykevei és mons. Gyuris László püspöki helynök, pancsovai plébánosok, illetve Tápai Leon törökbecsei papnövendék segédletével.

Összhangban a korábbi év(tized)ekben állandósult szokásokkal, a szertartás keretében ezúttal is megáldásra került az új búzából sütött kenyér.