Szent István ünnepe

A nagybecskereki gimnáziumtemplomot annak idején az iskolát működtető piarista szerzetesek szent István királynak ajánlották fel. Vasárnap és ünnepnaponként ide jártak a gimnázium tanárai és diákjai a szentmisére. Napjainkban sajnos, csak évente egyszer, a templombúcsú napján nyitja meg kapuit. Az 1845-ben épült templom azonban kis létszámú hívőt fogadhat be, ezért az idén, tekintettel a rendkívüli körülményekre és a járványhelyzetre, az ünnepi szentmisét a székesegyházban tartották meg.

A búcsús szentmise fő celebránsa msgr. Roos Márton, nyugalmazott temesvári püspök volt, aki homíliájában kiemelte szent István király országépítő, keresztény erényeit.

Szent István király napját egyébként több bánáti helység templomában is védőszentként ünneplik: Székelykevén, Aracson, Szajánban és Nagybecskereken.