Tegyetek meg mindent, amit csak mond /Jn 2,5/

Olyan kedvesek a vasárnapok. Mindig Húsvét jut eszünkbe. A mai vasárnapon is az Isten szava csodálatos lelki ételként tárul elénk, számomra pedig ez a vasárnap egy alkalom, hogy hálát adjak Istennek és kegyelmeket kérjek. Ugyanis 40 évvel ezelőtt Kovinban Jung püspök atya pappá szentelt

– mondta msgr. Gyuris László székesegyházi plébános július 30-án annak a hálaadó szentmisének bevezetőjében, amelyet a nagybecskereki székesegyházban mutatott be.

A negyvenéves papi jubileumát ünneplő Laci atyával együtt misézett elődje, msgr. Tietze Jenő apostoli protonotárius és Masa Tamás nagybecskereki segédlelkész. A hálaadó szentmise homíliáját maga az ünnepelt mondta, aki egy személyes élményét is megosztotta a jelenlévő családtagjaival, rokonaival és a hívekkel:

Negyven évvel ezelőtt, röviden szentelésem előtt egy kolostorban voltam lelkigyakorlaton. Egy kb.2-3 éves küzdelmes időszak volt mögöttem. Sokat szenvedtem ebben az időszakban. Az egyik koradélután kimentem a kolostor parkjába és egyszerre belső fényként, örömmel és belső világossággal összekötve felragyogott előttem éppen a mai evangéliumi rész. Egyáltalán nem gondoltam rá, „kívülről” jött belém, tiszta ajándék, kegyelem volt. És hangtalanul kiáltottam magamban: megtaláltam a kincset, megtaláltam a kincset… Ez a kincs Isten, érte érdemes mindent odaadni. Csak áradt belőlem a túlcsorduló öröm… Természetesen, minden embernek Ő a kincs, de olyan jó volt ezt így megélni…

Az ünnepelt a fokoláré lelkiség elkötelezettje fiatal kora óta, így Isten iránti háláját is egy Chiara Lubich gondolattal fogalmazta meg, amelyet egyik unokaöccse, Gyuris Csaba felesége, Kata tolmácsolt a jelenlévőknek.

Köszönet a családomnak, édestestvéreimnek és azok házastársainak, gyermekeiknek és unokáiknak, olyan jó, hogy ők vannak, és olyan mélyen szeretnek. Istennek köszönöm, hogy eddig minden egyházközségben, ahol plébános voltam – Székelykevén, Versecen és most itt, Nagybecskereken – annyi jó munkatársat és hívőt kaptam. Hála Istennek elöljáróimért, pap-, szerzetes- és diakónus oltártestvéreimért. Imádkozzatok értem, hogy amit az evangéliumban ma hallottam, élni tudjam veletek együtt

– kérte a szentmise végén Gyuris László atya, akit az egyházközség nevében Kovács Oszkár, az egyháztanács elnöke köszöntött.

A székesegyházi plébános híveit kiflivel vendégelte meg és valamennyi jelenlévőt emlékképpel ajándékozott meg pappá szentelése 40 éves jubileumának emlékére és az egybetartozás jeleként.