Templombúcsú és jubileum Beodrán

Július 22-én a templom védőszentjét, Szent Mária Magdolnát ünnepelték Beodrán. A búcsúi szentmisét Mons. Roos Martin temesvári püspök vezette, Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök és az ünnepségen megjelent papság részvételével. A templombúcsún a helyi hívek és a faluból elszármazott rokonság mellett részt vettek a középbánáti falvakból érkezett zarándokok is.

Bővíz László beodrai plébános köszöntőjében kiemelte, hogy jelentős évfordulót ünnepelnek a beodrai hívek. 175 évvel ezelőtt, 1842. július 22-én, a temesvári püspök megbízásából szentelte fel a Karácsonyi család jóvoltából felépült impozáns templomot Burghardt István kerületi esperes.

Dr. Szentkláray Jenő így ír erről a jelentős eseményről a Csanádi Egyházmegye története című művében:

Bottyán János érdeme, hogy keresztülvitte a kegyuraságnál a templom és paplak fölépítését. 1838. évi ápr. 26-án kezdték a templom alapjait ásni, közvetetlenül a régi oratórium mellett. A kiválóan díszes, kéttornyú és ívboltozott templom építése teljes 4 évig tartott. Fölszentelte Mária Magdolna tiszteletére 1842-ben, a szentnek ünnepén, Burghardt István ker. esperes, nákófalvi plébános. Az ünnepélyen Torontál megye is képviselteté magát, és megjelentek a vidék összes földesurai. Kevéssel előbb épült föl a csinos és kényelmes paplak a templom mellett, a régi szentély helyén. Nincs utas, ki a községet áthaladva, meg ne tekintené ezt a két ékes egyházi épületet, ízléssel gondozott virágkertjével és árnyas lugasaival. A szép templomot Bottyán mellékoltárokkal, szószékkel, orgonával, zászlókkal, műkivitelü gyóntatószékkel, egyházi díszruhákkal, harangokkal stb. gazdagította, részint a kegyuraság és hívek áldozataiból, részint a saját és az egyház pénztárából.

Az ünnepi szentmise végén a megjelent vendégeket szeretetlakomán látta vendégül beodra hívő népe.