Havas Boldogasszony ünnepe Padén

Szűz Mária, hozzád vonz reményünk s hitünk,
Templomot mi neked keblünkben építünk.
Szívünk lesz a templom szép arany oltára,
Helyezd trónod rája!

Hangzott el a befejező rész, az Ének a Havas Boldogasszonyhoz és ezzel megkezdődött a Padéi Havas Boldogasszony tiszteletére felszentelt templomban a búcsúi szentmise, amelyet ft. Hajdu Sándor atya mutatta be paptestvéreivel együtt. Jelen voltak ft. Koncz Tibor, ft. Szemerédi Pál, ft. Király Tibor, ft. Bővíz László, dr. Sóti János SJ, msgr. Fiser János lelkipásztor, valamint Mészáros Attila állandó diakónus. Az ünnepi szentmisét részvételével megtisztelte Ivkov Goran a pravoszláv egyház képviseletében, Gyömbér Stana, Csóka község elnök asszonya és Nagy Tibor polgármester.

Az ünnepi szónok, ft. Bővíz László atya arról beszélt, hogy boldogok, akik hallgatják az Isten igéjét, befogadják és megtartják azt. Ma Boldog Máriát jöttünk köszönteni, ünnepelni őt, aki meghallgatta, befogadta és megtartotta az Úr Igéjét. Utat mutat mindannyiunk számára.

Bővíz atya homíliáját buzdítással fejezte be: soha ne fáradjunk bele az Isten Igéjét meghallgatni, megtartani, megélni, soha ne fáradjunk bele a jó megtételébe, mert boldogok, akik Mária életét követik.

A szentmise végén msgr. Fiser János plébános úr megköszönte ft. Bővíz László atyának, hogy ünnepi szónoklatával Mária tiszteletre, Mária szeretetre, Mária életének követésére buzdította a híveket. Fiser atya ft. Sóti János atyának is köszönetet mondott a szentgyónás szentségének kiszolgáltatásában nyújtott segítségért. Az oltártestvéreknek és a templombúcsúra érkezett híveknek megköszönte, hogy jelenlétükkel megtisztelték a búcsúi szentmisét. Végezetül Fiser atya elismerését és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik odaadó munkájukkal segédkeztek és áldozatkészségükkel hozzájárultak a templombúcsú ünnepének szebbé tételéhez.

A templom gyönyörű virágdíszítése és a liturgikus énekek is hozzájárultak a lelki élmény elmélyítéséhez, hiszen Havas Boldogasszony patrónusunk közbenjárására bőségesen áradt a kegyelem a csendes áhítatban elmerülő jelenlévőkre.