Szent Arnold Janssen emléknapja

A világegyház ma – január 15-én – emlékezik meg Arnold Janssen egyházmegyés papból lett szerzetesről. 1875-ben alapította az Isteni Ige Társaságát (verbiták), mely ma az Egyház egyik legnagyobb missziós szerzetesrendje.

Érdekesség, hogy – akárcsak Lisieux-i Szent Teréz – Arnold atya sem volt soha misszióban; a Szentlélektől kapott sugalmazás alapján döntött a rendalapítás mellett. Mivel Németországban nem volt lehetősége elindítani a szerzetesrendet, ezért a szomszédos Hollandiában található Steyl-ben egy kocsmából kialakított épületben alapította meg az első missziósházat, melynek megnyitására 1875. szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján került sor. Néhány évvel később megalapította a rend női ágát is, a Szentlélek Szolgálóleányai rendet, illetve az Örökimádó Nővérek társaságát.

Arnold atya élete és tevékenysége először is az imádság alapvető jelentőségére mutat rá. Állandóan Isten akaratát kereste, és Jézus felhívását élte: „Keressétek először az Isten országát és az Ő igazságát. Minden más hozzá adatik nektek.” (Mt 6,33) Intenzív istenkeresése kitágította látókörét. Éberré tette, hogy figyeljen az idők jeleire. Az adódó lehetőségeket villámgyorsan lemérte, de a döntésre mindig kivárta a legkedvezőbb pillanatot. Állhatatos volt.

A rendalapítót és az első misszionáriust (Josef Freinademetz) VI. Pál pápa 1975. október 19-én avatta boldoggá.

Szentté avatásukat II. János Pál hirdette ki 2003. október 3-án.

Szent Arnold apró növése és kissé darabos személyisége egyre inkább megmutatják, hogy Isten szereti a világ szemében látszólag gyenge, jelentéktelen embereket.

Szent Arnold Janssen eszmei örökségét mintegy 6000 misszionárius ápolja, s adja tovább az egész világon.

Dr. Német László SVD megyéspüspök főpásztori kinevezését követően népmisszióra hívta rendtársait a székesegyházi plébániára. Boldog emlékű Suhajda Lajos SVD atya nyugdíjas lelkipásztorként a püspöki székhelyen segítette a pasztorális munkát haláláig. Jelenleg a főpásztor mellett a Magyar Tartományhoz tartozó Elias Ohoiledwarin SVD atya szolgálja a verbita rend tagjaként Bánát hívő népét.

Forrás: Pápai Missziós Művek