Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek (Jn 15,5–9) – Ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért

Nagybecskereken 2010 óta minden évben három közösség részvételével kapcsolódtak be az ökumenikus imahét programjába január 18-a és 25-e között. Magyar, horvát és szlovák nyelven imádkoztak a katolikusok, reformátusok és evangélikusok a keresztények egységéért lelkipásztoraik irányításával, amelyeken Dr. Német László SVD megyéspüspök is részt vett. Az eseménynek nagyon jó visszhangja volt, a közösségek tagjai minden évben várták a közös imaalkalmat és az azt követő kötetlen társalgást.

Idén a koronavírus-járvány ezt a szép hagyományt felülírta, a hívek/ gyülekezeti tagok azonban otthonaikban imádkozhatnak a keresztények egységéért. Az ökumenikus imahét programja idén is letölthető a világhálóról:
http://www.meot.hu/dokumentumok/2020keresztyen/ImahetiFuzet2021.pdf

A Krisztus-hívők egységéért való 2021. évi imahét nyolc napjára a következő imafüzért javasolják annak összeállítói, a Grandchamp-i Közösség tagjai:

1. nap: Isten hívása: „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket” (Jn 15,16a)
1Móz/Ter 12,1–4: Ábrahám elhívása
Jn 1,35–51: Az első tanítványok elhívása

Jézus Krisztus!
Te keresel bennünket, hogy barátságodban részesíts,
és olyan életre vezess, amely mindennél teljesebb.
Adj bizalmat, hogy válaszoljunk hívásodra,
hogy másmilyenné legyünk,
akik jóságod tanúi a világnak. Ámen.

2. nap: Belső érés: „Maradjatok énbennem, és én tibennetek” (Jn 15,4a)
Ef 3,14–21: „Krisztus lakozzék szívünkben”
Lk 2,41–52: „Mária mindezeket megőrizte szívében”

Szentlélek!
Hadd fogadjuk szívünkbe Krisztus jelenlétét,
és örüljünk neki az élet titkaként.
Tápláld imádságunkat,
világosítsd meg igeolvasásunkat,
cselekedj általunk,
azért, hogy ajándékaid gyümölcsei türelmesen növekedhessenek bennünk. Ámen.

3. nap: Egy test: „Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket” (Jn 15,12b)
Kol 3,12–17: „Türelmet öltsetek magatokra”
Jn 13,1–15; 34–35: „Szeressétek egymást”

Istenünk, Atyánk!
Te Krisztus és testvéreink által
nyilatkoztatod ki szeretetedet.
Nyisd meg szívünket, hogy befogadjuk egymást
különbözőségeinkkel együtt, és megbocsátással éljünk.
Add, hogy egy testként éljünk együtt,
hogy mindegyikünk ajándéka napvilágra kerüljön.
Hadd legyünk együtt az élő Krisztus tükörképe! Ámen.

4. nap: Közös imádkozás: „Többé nem mondalak titeket szolgáknak […] azonban barátaimnak mondalak” (Jn 15,15)
Róm 8,26–27: „A Lélek segít a mi erőtlenségünkön”
Lk 11,1–4: „Urunk, taníts minket imádkozni”

Úr Jézus!
Egész életed imádság volt,
tökéletes egységben az Atyával.
Lelked által taníts minket imádkozni szerető akaratod szerint.
Hadd egyesüljenek a hívők az egész világon a dicséretben és a könyörgésben,
és jöjjön el szereteted országa. Ámen.

5. nap: Megújulás Isten igéje által: „Ti már tiszták vagytok az ige által” (Jn 15,3)
5Móz/MTörv 30,11–20: „Isten igéje nagyon közel van hozzád”
Mt 5,1–12: „Boldogok vagytok”

Istenünk, Atyánk! Áldott vagy
igéd ajándékáért a Szentírásban.
Áldott vagy életújító hatalmadért.
Segíts, hogy az életet válasszuk, és vezess Szentlelkeddel,
hogy megtapasztalhassuk azt a boldogságot, amelyet olyannyira szeretnél
megosztani velünk. Ámen.

6. nap: Mások elfogadása: „Arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon” (Jn 15,16b)
1Móz/Ter 18,1–5: Ábrahám vendégül látja az angyalokat Mamré tölgyesében
Mk 6,30–44: Jézus együtt érez a tömeggel

Jézus Krisztus!
Szeretnénk teljesen elfogadni a velünk élő testvéreket.
Tudod, hogy milyen gyakran tehetetlennek érezzük magunkat szenvedéseik láttán,
de te mindig előttünk vagy,
és már befogadtad őket szenvedésedben.
Szólj hozzájuk szavainkban, erősítsd őket cselekedeteink által,
és áldásod nyugodjon mindannyiunkon. Ámen.

7. nap: Növekedés az egységben: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszszők” (Jn 15,5a)
1Kor 1,10–13; 3,21–23: „Részekre szakítható-e Krisztus?”
Jn 17,20–23: „Amint te és én egyek vagyunk”

Szentlélek!
Megelevenítő tűz és lágy szellő, jöjj és lakozzál bennünk.
Újítsd meg bennünk az egység iránti szenvedélyt,
hogy átéljük, hozzád vagyunk kötve, és ez egyesít bennünket.
Hadd egyesüljenek és tegyenek bizonyságot közösen az őket megtartó
reménységről mindazok,
akik Krisztust öltötték magukra keresztségükben. Ámen

8. nap: Megbékélés az egész teremtett világgal: „Hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen” (Jn 15,11)
Kol 1,15–20: „Minden őbenne áll fenn”
Mk 4,30–32: Akkora mint egy mustármag

Háromszor szent Isten! Hálát adunk, hogy megteremtettél és szeretsz
bennünket.
Hálát adunk, hogy jelen vagy bennünk és az egész teremtettségben.
Hadd tekintsünk úgy erre a világra, amint te, szeretettel.
Így tekintve, hadd munkálkodjunk reménységgel a világért,
hogy az igazság és a békesség virágozzék,
nevednek dicsőségére. Ámen.

A képek az előző évek ökumenikus imatalálkozóin készültek.