Nagybecskereki Egyházmegyei Zsinat

Kedves Olvasónk/Látogatónk!

Isten kegyelméből 2017. december 3-án, advent első vasárnapján megnyitottuk a Nagybecskereki Egyházmegye első zsinatát, amelyet a zsinati napokkal szerettünk volna lezárni, 2020. szeptember 20-a és 23-a között.

Terveinket felülírta a koronavírus-járvány, így azokat most, majd egy évvel később, a járványügyi szabályok betartása mellett, 2021. május 28-30. között tartjuk.

Zsinatunk célja, hogy egyházmegyénkben egyre többen az evangélium örömhíréből forrásozó tettrekész lelkülettel, Péter apostol szavaival megvallják: „Jó nekünk itt!” (Lk 9,33)

Egyházmegyei zsinatunk előkészítő részének a befejezéséhez közeledünk. Ennek jele egy zsinati dokumentumgyűjtemény, amely a plébániákon megbeszélt 10 munkadokumentum összegzését, a leszüremlett lehetséges pasztorális irányvonalakat, illetve a Máté-Tóth András professzor által vezetett vallás- és pasztorálszociológiai felmérések rövid bemutatását és eredményeit tartalmazza. Ezeket minden zsinati tag már előre megkapta, hogy ezeket tanulmányozva és átgondolva érkezzen a zsinati napokra, és ott hozzászóljon a dokumentumok megvitatásához.

A hétvégén ugyanis ezeket a munkadokumentumokat beszéljük át és szavazunk az ott megfogalmazott irányvonalakról a munkabizottságok tagjaival, valamint a zsinat kinevezett résztvevőivel. A zsinati napokon megszavazott és véglegesített dokumentumot a zsinati zárószentmisén adják majd át nekem, az egyházmegye megyéspüspökének, javaslatként elfogadásra és kihirdetésre.

Erre a zsinati egyetértésre alapozva gondolom át és teszem majd a zsinati döntéseket kötelező érvé- nyűvé egy lelkipásztori terv formájában. Ez a lelkipásztori terv – zsinatunk céljának értelmében – a krisztusibb jövőt hivatott alakítani itt, a mi egyházmegyénkben.

Most pedig titeket kérlek és bátorítalak, kedves zsinati atyák és anyák, olvassátok el, gondoljátok át ezeket a zsinati összefoglalókat, készüljetek fel jól a zsinati napokra és feltétlenül jelenjetek meg, hiszen szavazati joggal csak ti rendelkeztek. Egyházmegyénknek szüksége van meglátásotokra és jelenlétetekre.

Kedves hívek, honlapunk kedves látogatói, arra kérlek benneteket, helyezzétek imáitokba egyházmegyénk első zsinatát!

Isten áldása kísérje mindannyiatokat és egyházmegyei zsinatunkat!

+ László SVD