Pünkösdvasárnap a nagybecskereki székesegyházban

Pünkösdvasárnap este 18 órakor horvát nyelvű szentmise keretében részesültek a székesegyházi plébánia fiataljai a bérmálás szentségében. Dr. Német László SVD püspök homíliájában beszélt pünkösdről, a Szentlélek eljövetelének ünnepéről, az Egyház születésnapjáról.

A húsvét utáni 50. napon, 10 nappal Jézus mennybemenetele után a Szentlélek kiáradt az apostolokra, betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő, szeretetet sugárzó kegyelmével, akik ezt követően elmennek, és 3000 embert megkeresztelnek. Teljesítik Jézus missziós parancsát és különböző nyelveken kezdenek beszélni. A mai napon ti is, kedves bérmálkozók, magatokhoz veszitek a Szentlelket. Örülök, hogy idén egy perlaszi (Perlez) bérmálkozót is köszönthetek közöttetek. Tizenhárom éves püspöki szolgálatom alatt első ízben ebből a kis közösségből – amelyet Nagybecskerekről lát el a plébános – is van fiatal, aki családjával együtt itt, a nagybecskereki székesegyházban, egy nagyobb közösség tagjaként bérmálkozik – mondta a Nagybecskereki Egyházmegye főpásztora.

Homíliájában felhívta a figyelmet arra, hogy legyünk nyitottak, ugyanakkor felelősségteljesek. Ferenc pápa hangja hallatszik az egész világon, akit példaként (is) állított a püspök a jelenlévők elé, különös hangsúllyal a teremtett világ védelmében végzett munkájára. A jó keresztény dolgozik azért, tesz annak érdekében, hogy szép és egészséges világunk legyen.