Muzslyán rendezték meg az egyházmegyei ministráns találkozót „BARÁTAIM VAGYTOK” címmel

2023. november 11.-én a Pasztorlális Iroda szervezésében megrendezték az első ministránstalálkozót a 2023/2024-es tanévben Muzslyán az Emmausz Kollégiumban. Szép számban érkeztek fiatalok: Kikindáról, Töröktopolyáról, Nagybecskerekről, Ürményházáról, Törökbecséről, Beodráról és Muzslyáról.

A bemutatkozás után Elias Ohoiledwarin SVD atya tartott egy előadást arról, hogy mit is jelent Jézus barátjának lenni (hisz a találkozónk mottója „Barátaim vagytok” (Jn 15,14-16)). Az előadás végén Elias atya bemutatta azokat a tárgyakat amelyeket ministrálás közben használunk és lehet, hogy nem voltunk biztosak az elnevezésében. Rövid sporttal folytatódott a találkozó Tijo Joseph Thalisserickal SVD atya vezetésével.

Ebéd után a délelőtti előadás margójára négy csoport lett kialakítva, amelyek vetélkedőt tartottak a délelőtti előadáson hallottakból. A negyedik csoport volt a legügyesebb, de a többiek sem maradtak nagyon le, tehát szoros volt a küzdelem.

A találkozót szentmisével zártuk melyet Elias atya tartott, Mellár József esperes és Tijo atya koncelbrálásával. A szentmise befejeztével Elias atya, aki a ministránsok referense a Nagybecskereki Egyházmegyében elismerő okleveleket osztott ki azon ifjak számára akik 5 vagy annál több éve szolgálnak az Úr oltáránál. Minden ministráns kapott egy ministráns szentmisenaplót, ahol a miséző atya aláírásával tudja igazolni, hogy ki mikor ministrált.