Missa Hungarica

Míg a csonttá dermedt, télderéki, vasárnap délutáni szürkönyetben misére hívogatóan szólaltak meg másodszor is, nemcsak az elköltözést, de a szerény építkezést is felvállaló falu katolikus templomának harangjai, egy minutára mintha az idő is megállt volna. Majd megszólalt az orgona is. Az a hangszer, mely a közösséget nemcsak formálja, de egyúttal erősíti is. Megvásárlása és karbantartása, legyen méreteiben bármekkor(k)a is, mindenkoron komoly invesztíciót igényelt.

Torontálvásárhely katolikus egyházközségének elöljárói tulajdonképpen már a tavalyi közgyűlésük idején határozatot hoztak az új harmónium megvásárlásáról. A meglévő, egyébként Hofmann típusú, rangidős hangszernek az évek során sajnos, megannyi „betegsége” adódott: szelelt, sőt, néhány billentyűje is egyre gyakrabban „beadta az unalmast”.

Az új „orgona” beszerzése körüli teendőket id. Szilágyi Géza egyházközségi elnök és a torontálvásárhelyi katolikus hívek lelki gondozásával 2015 augusztusa óta megbízott ft. Pastyik Róbert pancsovai plébániai kormányzó vállalták magukra. Sikeresen pályáztak. Tekintettel, hogy sikeresen pályáztak az antalfalvi község korábbi felállású vezetősége által meghirdetett lehetőségre, e keretből komoly 280 ezer dinárhoz jutott a falu katolikus egyházközsége.

A történet folytatásaként aztán a hangszervásárlási invesztíció is megvalósulhatott. Az új hangszer végül Olaszországból érkezett, január havának derekán. Értesüléseink szerint a kiszolgált, majd lecserélt harmónium további sorsáról vélhetőleg a legközelebbi egyházközségi közgyűlésen születik majd határozat.