Megszentelt élet éve lezárása a Nagybecskereki Egyházmegyében

Lezárult a Megszentelt élet éve a Nagybecskereki Egyházmegyében 2016. február elsején.

Az ünnepi szentmisén a szerzetesek, szerzetesnők és lelkipásztorok mellett jelen voltak a szalézi atyák működtette fiúkollégium és a nővérek leánykollégiumának növendékei is. A lányok mondták a hívek könyörgését, míg a fiúk olvasták fel a szentmise olvasmányait, s ők látták el a zenei szolgálatot is.

A Nagybecskereki Egyházmegye területén egyetlen férfi szerzetesrend sem rendelkezik rendházzal.

A szlovén rendtartományhoz tartozó szalézi atyák (Socetas Salesiana S. Joannis Bosco – SDB) 1965 óta állandó lelkipásztori kisegítés jegyében működnek Muzslyán, s ellátják Erzsébetlak, Écska és Lukácsfalva híveinek lelki gondozását is. Jelenleg öten szolgálnak a már említett településeken: Golob Feliks SDB, Stanko Tratnjek SDB, Jelen Janez SDB, Kalapis Stojan SDB és Varga Zoltán SDB.

A Szerzetesek évében egy hivatás is született a rendben: Svarc Vilmos muzslyai fiatal szerzetes testvérként tette le első fogadalmát a tavalyi évben.

A jezsuiták (Societas Jesu – SJ) a magyar provinciához tartoznak, és állandó lelkipásztori kisegítés jegyében tevékenykednek Bánátban1989 óta. Dr. Sóti János SJ atya a Máriás Papi Mozgalom vezetője, 2011-től Törökkanizsa, Oroszlámos és a hozzájuk tartozó leányegyházak plébánosa. Segítője Novák Vince SJ testvér.

Dr. Német László SVD 2008-as püspöki kinevezésével, aki az Isteni Ige Társasága (Societas Verbini Divini – SVD) magyarországi tartományának tagja, a verbita rend is jelen van az egyházmegye életében.

A Boldogasszony Iskolanővérek (korábbi nevükön Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek – School Sisters of Notre Dame – SSND) nagybecskereki rendházában működik a leánykollégium, amelynek a 2010/2011-es iskolaévtől Muzslyán is van kihelyezett részlege.

Gizella nővér és Margit nővér Muzslyán, a kikindai rendházban Bernadette nővér és Alix nővér, míg Nagybecskereken Julianna nővér, Kornélia nővér és Cecília nővér él.

Az egyházmegye fiataljainak és lélekben fiataljainak a Megszentelt élet évében lehetősége nyílt megismerkedni a szerzetesek életével és azzal is, hogyan születik egy szerzetesi hivatás.