Megkezdték munkájukat Újvidéken az Egyházmegyeközi Bíróságok

Az Újvidéki Egyházmegyeközi Első- és Másodfokú Bíróság,  amelynek székhelye a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia épületében van, 2018. október 2-án, kedden ünnepi üléssel kezdte meg munkáját.

2017 elején a belgrádi érsekség püspökei – msgr. Hočevar Stanislav belgrádi érsek-metropolita, msgr. Pénzes János szabadkai püspök, msgr. Német László SVD nagybecskereki püspök, msgr. Džudžar Đuro, a Szerbiában élő görögkatolikusokért felelős apostoli exarcha – úgy határoztak, hogy Egyházmegyeközi Bíróságot hoznak létre. A püspökök megegyeztek abban, hogy az Egyházmegyeközi Bíróságok moderátori, illetve vezetői feladatát Belgrád érseke és metropolitája látja el.

egyhazmegyekozibirosagok1Az Egyházmegyeközi Bíróság megalapításáról szóló döntést 2017. szeptember 19-én hozták meg a püspökök. Az Apostoli Szentszékkel folytatott konzultációk után az Apostoli Szignatúra Legfelsőbb Bírósága 2018. július 10-én jóváhagyta az Egyházmegyeközi Bíróságok létrehozásáról szóló döntést, mellyel befejeződött a megalapításukra vonatkozó eljárás és ezzel megteremtődtek a munka megkezdéséhez szükséges előfeltételek. A Zágrábi Egyházmegyeközi Bíróságok tanácsaikkal és szakértelmükkel nagyban hozzájárultak a bíróságok létrehozásának folyamatához. A püspökök kérésére az Egyházmegyeközi Bíróságok 2018. október 11-én kezdik meg munkájukat, a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának évfordulóján, illetve Szent XXIII. János pápa emléknapján.

Az ünnepi ülésen az Újvidéki Egyházmegyeközi Bíróságok alapításáról szóló határozatot aláíró püspökök mellett részt vett még msgr. Gašparović Đuro szerémségi püspök és ft. Štefković Mirko, a Szent Cirill Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia főtitkára. A találkozó msgr. Hočevar Stanislav, az Újvidéki Egyházmegyeközi Bíróságok moderátorának, valamint msgr. Német László SVD, a Nemzetközi Püspöki Konferencia elnökének üdvözlő szavaival kezdődött.  Az eseményen jelen volt mind a 18 kijelölt bírósági alkalmazott, akik hűségesküt tettek. ft. Radak Ivanković Ivica, az Elsőfokú Bíróság helynöke és msgr. Zapletán Géza, a Másodfokú Bíróság helynöke a hűségesküt megelőzően letette a szükséges hitvallást is.

egyhazmegyekozibirosagok2A bíróságok működésében jelentős segítséget nyújtanak majd a szomszédos egyházmegyék bíróságai. Az Újvidéki Másodfokú Bíróság kinevezett bírái, msgr.  Kovács József, a szegedi Teológiai Főiskola kánonjog tanára és Szeged-Csanádi Egyházmegye bírósági helynöke, valamint ft. Ilić Zdenko, a diakóvári Katolikus Teológiai Egyetem kánonjog tanára és a Diakóvári Egyházmegyeközi Elsőfokú Bíróság bírája az ülés kezdetén előadást tartott. Előadásaikban magyarországi és horvátországi az egyházi bíróságok tapasztalatairól és kihívásairól beszéltek.

Az Újvidéki Egyházmegyeközi Bíróságok megalakulásáig az egyházmegyékben külön bíróságok működtek. A házasság érvénytelenségének megállapítására szolgáló kánonjogi eljárás reformja, a hívek növekvő érdeklődése és a peres ügyek nagy száma, valamint a bírósági alkalmazottak egyre csökkenő létszáma miatt megjelent a pasztorális igény a meglévő szerkezet átszervezésére, vagyis az Egyházmegyeközi Első- és Másodfokú Bíróság létrehozására. A bíróság székhelye Újvidéken van, viszont minden egyházmegyében vizsgálati ügyosztályok is működnek majd. Ez azt jelenti, hogy az érdekelteknek könnyebbé válik az ügyintézés Belgrádban, Szabadkán, Nagybecskereken, illetve Bácskeresztúron. Ez által teljesült a reform egyik prioritása: „a bíró és a felek közelsége”.  A gyakorlatban a felek és a bíróság közötti kommunikáció az említett helyeken zajlik. Így megvalósul a bírósági alkalmazottak ésszerű elosztása  és biztosított a többnyelvűség, ami nagyon fontos az Egyházmegyeközi Bíróságok hatáskörébe tartozó püspökségek számára.

egyhazmegyekozibirosagok3Az Egyházmegyeközi Bíróságok, bár hatáskörük sokkal szélesebb, esetünkben a szentségi házasságok érvényességével kapcsolatos igazságok felderítésével foglalkoznak, mivel az ügyek szinte kivétel nélkül  házassági jellegűek. Minden esetben a végső cél az, hogy segítse a különböző életállapotban lévőket. Az egyházi bíróságoknak elsődlegesen pasztorális feladatuk van, akik igyekeznek segíteni a hívőknek, még akkor is, ha a házasságuk  visszafordíthatatlanul megromlott. Fontos, hogy ilyen helyzetben is érezzék, hogy az Egyház törődik velük.