A jó pásztor életét adja juhaiért /Jn 10,11/

Hagyományosan október első vasárnapján emlékeztek meg Feketetó szülöttéről, a vértanúhalált halt Boldog Bogdánffy Szilárd püspökről. Az ünnepségen részt vett Észak- és Közép-Bánát hívő népe lelkipásztoraikkal együtt, akik számára a program a rózsafüzér elimádkozásával kezdődött, amelyet Sóti János SJ atya vezetett, majd a  padéi bérmálkozásra készülők Micsik Béla hitoktató összeállításában ismertették Boldog Bogdánffy Szilárd életét.

Az ünnepi szentmisét Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök mutatta be oltártestvéreivel: mons. Fiser János általános helynökkel, padéi plébánossal; a házigazda, Hajdú Sándor csókai plébánossal; Koncz Tibor nagykikindai esperesplébánossal; Mellár József törökbecsei esperesplébánossal; Sóti János SJ törökkanizsai plébánossal; Szemerédi Pál magyarcsernyei plébánossal; Halmai János törökbecsei káplánnal és a falu szülötteivel, Masa Tamás atyával és Király Tibor kisoroszi plébánossal, aki a szentmise szónoka is volt.

Homíliájában az imádságos életre, az ima mindent legyőző erejére hívta fel a zarándokok figyelmét.