Maradjatok meg szeretetemben /Jn 15,9-10/

Dr. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök karácsonyi üzenete

Az idei úrjöveti idővel megkezdjük egyházmegyénkben a Szeretet évét. Az év vezérgondolataként választottam a mindannyiunk számára oly jó ismert szentírási idézetet Szent János evangéliumából: Maradjatok meg szeretetemben /Jn 15,9-10/.

A szeretetről szavak szintjén legszebben a költők, írók és zeneszerzők képesek megnyilvánulni. Jézus tanításából tudjuk, hogy a szeretetet élni kell, jelenvalóvá tenni teljes valójában mindenki előtt, tetteinkkel „megjeleníteni”. Jézus saját életével bizonyította ezt. Amikor kérdezték, hogy miért viselkedik így, mindig csak egy választ adott: az Atya és én egyek vagyunk, az Atyától láttam mindent /vö. Jn 10, 30/. Szent János evangélista ezt így foglalta össze: Isten a szeretet /1 Jn 3,4/.

Isten szeret bennünket. Már születésünk előtt szeretett bennünket, és ezért ajándékozta nekünk az életet. Szeretete azonban nem egyoldalú. Engedi magát szeretni, viszontszerethetjük őt. Ennek a kölcsönös szeretetnek a legnagyobb bizonyítéka Jézus, akinek képmására alkotta Isten az embert.

A Szeretet évében kövessük Jézus példáját!

Válaszunk istenszeretetére legyen az, hogy mi is viszontszeretjük őt magát és embertársainkat az Ő szeretetétől indíttatva.

Ha így cselekszünk, akkor válunk igazi hívőkké, istenszerető keresztényekké, Krisztushoz hasonlókká. János evangélista írja: Ha valaki azt állítja, hogy: „Szeretem az Istent”, de testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát. Ezt a parancsot kaptuk tőle: Aki Istent szereti, szeresse testvérét is /1Jn 4,20-21/.

Kívánom mindezek megtapasztalását és tettekre váltását!

+ László SVD
püspök