KINEVEZÉSI BULLA

Ferenc püspök Isten Szolgáinak Szolgája szeretett fiának Mirko Štefkovićnak, a Szabadkai Egyházmegye papságából, eddigi egyházmegyei vagyonkezelőnek, a Nagybecskereki Egyházmegye kinevezett Püspökének, üdvözlet és áldás. Az Úristenbe vetve reményünket és az emberek üdvösségi iránti vágytól vezérelve tevékenyen hirdetjük az Evangéliumot minden népnek, hogy így az Anyaszentegyház – amellyel az Isten megismerteti útjait, hogy az Úr világosságában az Ő ösvényein járjon (vö. Iz 2, 3.5) – minél több utódnak örvendjen. Miközben örömmel emlékezünk meg mindarról, ami az apostoli küldetés és a lelkipásztori szolgálat alapját alkotja és egyben a keresztény lelkek javát szolgálja az egyetemes Egyházban, figyelmünk a Nagybecskereki Egyházmegye lelki szükségleteire irányul, amelynek széke megüresedett és új főpásztorát várja, miután tiszteletreméltó Németh László S.V.D testvérünket áthelyeztük a Belgrádi Főegyházmegye élére. Rád gondoltunk, kedves fiunk, aki többéves papi szolgálatod során a Szabadkai Egyházmegyében számos érdemmel, hitbéli szilárdsággal, a lelkek iránti buzgalommal, emberi erényekkel és megalapozott jó hírnévvel ékesítetted fel magad, amelyek alapján alkalmasnak tartunk arra, hogy ezt az új szolgálatot átvedd. Meghallgatva tehát az Államtitkárság és a Püspöki Dikasztérium tanácsát, Apostoli tekintélyünk teljességével NAGYBECSKEREKI Püspökké nevezünk ki téged, minden hozzátartozó jogkörrel és kötelezettséggel. A püspökszentelést Róma városán kívül bárhol elfogadhatod, a liturgikus előírások betartása mellett. Azt megelőzően le kell tenned a hitvallást és a hűségesküt Nekünk és Utódainknak, az Egyház törvényei és rendelkezései szerint. Azt akarjuk, hogy döntésünket tudasd egyházmegyéd papságával és hívő népével, akiket szeretettel arra buzdítunk, hogy vezetésed alatt a mindennapi életben hűségesen éljenek Krisztus Örömhíre szerint. Ezért, szeretett Fiam, fogadd be azt az erőt, amely nem tőled származik, hanem a Szentlélektől, és a Boldogságos Szűz Mária, valamint Szent Gellért és Nepomuki Szent János közbenjárásával segítve, Jézus tanítványaként menj el fáradhatatlanul egészen a föld végső határáig (vö. ApCsel 1, 8). Kiadva Rómában, Lateránnál, március hónap tizennyolcadik napján, az Úr kétezer-huszonnegyedik esztendejében, Pápaságunk tizenkettedik évében.

Ferenc pápa
Caesar Burgazzi, Pápai főjegyző