Jó nekünk itt!

A Zsinati bizottságok első találkozóját november 18-án tartották Nagybecskereken. A Nagybecskereki Egyházmegye Első Zsinatát 2017 és 2020 között tartják. Az előkészítő folyamatokat a koordináló bizottság vezeti, de a munkába az egész egyházmegyét bekapcsolják a munkabizottságokon és a plébániákon keresztül.

A koordináló bizottság mellett kilenc munkabizottság – gyerek és ifjúság; család; papok és szerzetesek; világiak; sajátságos csoportok; ökumenizmus; anyanyelvi pasztoráció (egyházi) sajtó/média; egyházi javak és struktúrák – készíti elő a zsinati folyamatokat.

A találkozó elején Dr. Német László SVD püspök megköszönte a jelenlévőknek, hogy vállalták ezt a nemes, ugyanakkor felelősségteljes feladatot.

Az összejövetel első részében Dr. Csiszár Klára pasztorálteológus, a zsinati folyamatok megbízott teológiai tanácsadója és ft. Danku Balázs, a zsinati folyamatok lelki kísérője tartott előadást.

Dr. Csiszár Klára az egyházi gyakorlat alapjairól beszélt, különös tekintettel a zsinati folyamatokra. Előadásának alapjául a leprás meggyógyítását (vö Mt 8,1 – 4) vette. Hangsúlyozta, hogy az egyházmegyei zsinat kockázatokkal teli kegyelmi idő, egy csomó mellékhatással: megpezsdíti az életet, beszélgetések egyházi dolgokról, nyitás a világiak felé, elkezdődik a II. Vatikánum, az emberek leülnek beszélgetni, lelkesedés stb.

Danku Balázs atya Hivatal és karizma: püspök pap, világi szerepek a zsinati folyamatokban címmel értekezett. Nagyon szép zsinati imátok van – mondta – legyen az indító és mozdító. Ne feledjétek, nem a zsinatért, hanem magáért az életért tevékenykedtek. Engedjétek, hogy a Szentlélek működjön, ugyanakkor szemléljétek Jézust és magát az életet – kérte.

A műhelymunka keretében a munkabizottságok tagjai megismerkedtek egymással és útmutatást kaptak ahhoz, hogyan készül egy zsinati munkadokumentum.

Tekintettel arra, hogy a Zsinati nap keretében tartották a papi találkozót is, az előadásokat követően a főpásztor ismertette a december 3-i zsinati előkészítő folyamatokat megnyitó ünnepi szentmise menetét, erről előzetesen a zsinati folyamatok liturgiájáért felelős ft. Koncz Tibor esperessel egyeztetett. A 15 órakor kezdődő ünnepi szentmisére az egész egyházmegye területéről várják a zarándokokat, amelynek keretében a munkabizottságok tagjai megkapják hivatalos megbízatásukat a püspök atyától.