Jó nekünk itt!

Második alkalommal találkozott a zsinati koordináló bizottság a nagybecskereki püspöki lakban 2017. szeptember 13-án. A Nagybecskereki Egyházmegye zsinatát 2017 és 2020 között tartják, amelynek előkészületeit a zsinat koordináló bizottsága végzi.

A munka hatékonyságát segítette tapasztalataival és tanácsaival Dr. Csiszár Klára, a zsinati folyamatok megbízott teológiai tanácsadója. A gyűlés során véglegesítették a zsinati témákat, a tematikus bizottságokat és a három éves ütemtervet/munkatempót.

A koordináló bizottság tagjai hasznos útmutatót is kaptak munkájukhoz és a zsinati bizottságokkal való együttműködéshez.

Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök elmondta, hogy a zsinati folyamatok kapcsán első ízben kerül sor pasztorálszociológiai felmérésre a Nagybecskereki Egyházmegyében, amelyhez az anyagi fedezetet a német katolikusok Kelet- és Közép-Európát támogató segélyszervezete, a Renovabis biztosítja. A főpásztor hangsúlyozta, hogy a felméréseket Dr. Máté-Tóth András vallásszociológus vezetésével 2018 tavasza és 2019 decembere között a Nagybecskereki Egyházmegye mellett a Szabadkai Egyházmegye területén is elvégzik.

zsinat2A zsinat logóját a tervek szerint az egyházmegye védőszentje ünnepén, Szent Gellért-napján mutatják be. A zsinati folyamatok megnyitóját hivatalosan advent első vasárnapján tartják a székesegyházban, ahol közzéteszik az erre az alkalomra szerkesztett imát is, amelyet három éven keresztül imádkozik majd Bánát hívő népe minden szentmisében.