Jó nekünk itt!

2017 és 2020 között tartják a Nagybecskereki Egyházmegye zsinatát, amelynek koordináló bizottsága május 3-án tartotta alakuló ülését a nagybecskereki püspöki lakban.

Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök vendégelőadókat hívott, akik három éven keresztül kísérik a zsinati folyamatokat. Dr. Csiszár Klára, a Német Püspökkari Konferencia Világegyház és Misszió Intézetének munkatársa a zsinati folyamatok megbízott teológiai tanácsadójaként, míg ft. Danku Balázs szatmárnémeti plébános a zsinati folyamatok lelki kísérőjeként volt jelen. Három zsinati modellt mutattak be, s felhívták a figyelmet, hogy a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva kell megfogalmazni a zsinat célkitűzéseit.

A Nagybecskereki Egyházmegye viszonylag kis területű, híveinek egy része tömbben él, de főként a szórványlét jellemzi. A katolikusok kisebbségben vannak és a magyar mellett horvát, német, szlovén, cseh, bolgár, roma nemzetiségűek, valamint a vegyes házasságok következtében a szerb anyanyelvű katolikusok száma is folyamatosan növekszik.

A koordináló bizottság tagjai – Dr. Német László SVD püspök, mons. Fiser János általános helynök, Hajdu Sándor bírósági helynök, Csipak Csaba irodaigazgató, Bővíz László egyházmegyei vagyonkezelő, Pastyik Róbert plébános, valamint Halmai Tibor és Kovács Szöszill – a zsinati folyamatok teológiai és pasztorális kísérői mentorálásával egész napos műhelymunka keretében fogalmazták meg az alapelveket, amelyek mentén működni kívánnak, meghatározták a zsinat mottóját és felvázolták az elkövetkező időszak feladatait.

A Nagybecskereki Egyházmegye zsinatának anyagi támogatásához hozzájárul a német katolikusok kelet- és közép-európát támogató segélyszervezete, a Renovabis is.