DOBRO NAM JE OVDE!

Prvi susret sinodskih odbora održan je 18. novembra 2017. u Zrenjaninu. Prva Sinoda Zrenjaninske Biskupije održaće se između 2017 i 2020 godine. Pripremnu fazu predvodi koordinacioni odbor, ali u rad se uključuje cela biskupija pomoću radnih grupa i župnih zajednica. Pored koordinacionog odbora, deluju još devet odbora, zaduženi za tematike: deca i mladi, porodice, svećenici i redovnici, laici, grupe sa posebnim potrebama, ekumenizam, dušebrižništvo na maternjem jeziku, medija i tisak, strukture i materijalna dobra. Oni vrše pripremne radove Sinode Biskupije.

Na početku susreta prisutnima se obratio msgr dr. Ladislav Nemet SVD biskup, i svima se zahvalio što su prihvatili ovaj odgovoran, ali i plemneniti zadatak.

U prvom delu susreta su dr. Csiszár Klára, pastoralni teolog, imenovana teološka savetnica Sinode i Danku Balázs duhovni pratilac Sinode održali predavanja.

Dr Csiszár Klára je u svom predavanju govorila o teološkim temeljima crkvenog delovanja, sa posebnim osvrtom na sinodske procese. Predavanje se temeljilo na evanđeoskom događaju, kada je Isus ozdravio gubavca (Mt 8,1-4). Naglasila je da je Sinodski proces vreme milosti, puna rizika i sporednih simptoma. Cela biskupije će da živne, biće više razgovora o crkvenim stvarima, otvorenost prema laicima, počinje II. Vaticanum, ljudi će sesti da razgovaraju, oduševljenost itd.

Vlč. Danku Balázs je održao predavanje sa naslovom: Služba i karizma, biskup, svećenik i laici u sinodskom procesu. Imate predivnu sinodsku molitvu – rekao je – neka vas pokrene i pokreće. Ne zaboravite, da ne delujete za sinodu, nego za život, dozvolite da vas Duh Sveti vodi i posmatrajte Krista, i sam život – zamolio je predavač sve prisutne.

U grupnom radu, članovi sinodskih odbora su se upoznali, i dobili su smernice, kako treba sastaviti sinodski radni dokument.

Pošto je na ovaj dan bio i susret svećenika naše biskupije, biskup msgr. dr. Ladislav Nemet SVD je saopštio kako će izgledati svečana sveta misa 3. decembra 2017. godine, kojim će započeti pripremna faza Biskupijske Sinode. Vlč. Tibor Koncz, dekan, župnik u Kikindi je odgovoran za liturgije sinodskih procesa. Biskup je prethodno razgovarao na ovu temu sa dekanom Konczom i sastavili su red liturrgije. Na svetu misu koja će početi u 15 časova, očekujemo dolazak svećenika i hodočasnika iz cele biskupije. Na ovoj svetoj misi će članovi radnih grupa Sinode od gospodina biskupa primiti imenovanja za rad u sinodskom procesu.

Masa Tamás