Iskolatáska osztás a Nagybecskereki Püspökségi Caritas szervezésével

A Nagybecskereki Püspökségi Caritas 2022. augusztus 31-én, a kikindai városháza dísztemében 60 tanfelszereléssel teli iskolatáskát osztott ki a szociálisan hátrányos helyzetben lévő általános iskolás diákoknak a kikindai szociális központ munkatársai közreműködésével. Az osztást Halmai Tibor a Nagybecskereki Püspökségi Caritas igazgatója szervezte az AFFECTION projektum keretén belül. Az esemény lebonyolításában a szociális központ igazgatója és munkatársai mellett résztvett Nikola Lukač, Kikinda város polgármestere is.

Az AFFECTION (A Future For Every Child Through Inclusion in Our Neighborhood) egy regionális projektum, amelynek a támogatója az Osztrák Belügyminisztérium. Ugyanilyen támogatásban részesülnek a migránsok iskoláskorú gyermekei, akik a befogadó központokban tartózkodnak továbbá összesen mintegy 400 szociálisan hátrányos élethelyzetben élő helyi általános iskolás Kikindán kívül még Belgrádban, Szabadkán, Šiden, Zomborban és Lajkovacon is.