Táskaszentelés Padén, Tiszaszentmiklóson és Hódegyházán

Szeptember 11-én vasárnap Ft. Hajdu Sándor atya a  szentmiséken megáldotta az iskolás diákokat és megszentelte a táskákat, Padén, Tiszaszentmiklóson és Hódegyházán. Ezekben az egyházközségekben a tanév eleji táskaszentelés már hagyománnyá vált. A Jóisten áldását kérte az előttünk álló iskolaévre.