Hálaadó szentmise Torontálvásárhelyen

Hálaadó szentmisét celebráltak Torontálvásárhelyen a helyi római katolikus egyházközségben, október havának 23. napján. A szertartást ft. Pastyik Róbert pancsovai plébános végezte.

Aki felmagasztalja magát, az megaláztatik, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják – hangzott el az intelem Lukács evangelista sorait idézve. Jézus nem mondta, hogy az evangéliumban szereplő két ember (farizeus és a vámos) közül melyiket kellene kiűzni a templomból, viszont intelem volt ez minékünk, miképpen cselekedjünk. Akkor, amikor legszívesebben kiűznénk a templomból a legújabb kor képmutató latrait, akik legtöbb esetben nem bűnvalló szándékkal, csupán demonstratívé vannak jelen annak falai mögött. Lényeg, hogy Istennek mindig csak, és kizárólag önmagunkat adjuk! Ezt tette lényegében a farizeus is, aki önmaga tetteit helyezte piedesztálra, és ezt a vámos is, aki viszont a saját bűneit helyezte az ÚR elé. Egy a biztos: csupán a magunk erejéből aligha vagyunk képesek jót cselekedni!

A terítékre helyezett termékek megáldását követő gondolatok a soron következő helyi eseményeket is felvázolták. Mindenszentek és halottak napja alkalmából a falu Kistemetőjében a feszületnél november 2-án kerül sor megemlékezési szertartásra, 15 órai kezdettel.