Ezüstmisést ünnepeltünk

Egy pap életét nagy mérföldkövek szegélyezik. Ennek lehettünk tanúi mi is 2020. június 27-én, amikor ft. Pethő László atya ezüstmiséjét mutatta be Törökkanizsán. Mindannyian lelkileg gazdagodhattunk, mivel Pethő László atyában egy olyan lelkipásztort ünnepeltünk – hálát adva az Úrnak, a Legfőbb Pásztornak – aki mindig szívélyesen tett eleget papi kötelezettségéből származó feladatainak. Csodálattal és elismerőleg nyilatkoztak a kedves hívek László atya buzgóságát illetően az eddigi szolgálati helyein, mivel az elmúlt 25 évben sok hívő életét tette lelkiekben szebbé, hogy Istennel való kapcsolatukat megerősítse. Mindezt a munkát pedig nagy adag alázattal és mély, imádságos lelkülettel végezte. Ez adott lelki töltetet életében.

Kérjük ezért a jövőben is az Úr kegyelmét, hogy továbbra is segítse őt papi szolgálatában, küldetésében, hogy minél hitelesebb papi életet tudjon élni paptársai és hívei körében.

Az ezüstmisén több paptárs is részt vett, ahol külön elhangzottak buzdító szavak Sóti János SJ atyától a szentbeszéd keretein belül, valamint Savelin Zoltán plébánostól a szentmise végén.

Egyszerűség és béke töltötte el szívünket együtt ünnepelve László atyával. Kérjük a Jóisten kegyelmét és erejét, hogy továbbra is támogassa ezüstmisésünket papi életében, hogy a hívek általa érezzék meg Isten gondviselő és mindenkire kiterjedő szeretetét, amely nem ismer határokat, hanem csakis újabb lehetőségeket Isten országának építésében.