Szerbia katolikus püspökeinek levele a papokhoz és hívekhez

Kedves paptestvérek, szerzetesek, drága jó hívek!

Miután az arra illetékes állami szervek 500 főben határozták meg a zárt térben történő gyülekezésen részt vevő személyek számát – mindenkor betartva a kötelező 1 méteres távolságtartást és más egészségügyi rendelkezéseket – visszatérhetünk a megszokott pasztorális tevékenységekhez, és a liturgikus ünneplések megszokottabb módjához.

Ezért jelen levelünkkel megszüntetjük azokat a korlátozásokat, melyeket a 2020. május 10-én kelt Útmutatás a papoknak és híveknek a szentmisék celebrálásáról és az egyéb liturgikus cselekmények végzéséről a rendkívüli állapot feloldását követően című körlevelünkkel rendeltünk el, azzal, hogy a szenteltvíztartók a templomok bejáratainál továbbra is maradjanak üresek, valamint a szentmisékben továbbra sem engedélyezett a béke-rítus alatt a kézfogás. Elrendeljük ezért, hogy 2020. június 28-tól azokban a templomokban, ahol a járványhelyzet miatt vasárnapokon és parancsolt ünnepeken újabb mise időpontokat vezettek be, álljanak vissza a járványhelyzet előtti időpontokra. Megszüntetjük továbbá a felmentést a szentmiselátogatási kötelezettség alól ugyanezen vasárnaptól kezdődően!

A plébánosok, a lelkipásztori lehetőségeket figyelembe véve, a szülőkkel való egyeztetés után jelöljék ki az elsőgyónás és elsőáldozás időpontját, az Egyházmegyei hatósággal konzultálva pedig a bérmálások idejét.

Ugyanakkor kérünk mindenkit, messzemenően tartsuk be az illetékes szervek ajánlásait a koronavírus által okozott járvány újabb hullámának megelőzése érdekében, hiszen felelősek vagyunk egymásért! Ezért továbbra is fektessünk nagy hangsúlyt a hívek által használt helyiségek tisztaságára és állandó szellőztetésére, még akkor is, ha a védőmaszk viselése már nem kötelező, a fertőtlenítő szerek használata is csupán csak ajánlott.

Kérjük az élet és szentség forrását, minden vigasztalás kútfejét, Jézus Szentséges Szívének szeretetét, mely ebben a hónapban különös erővel tölt el minket, árasszon el bennünket és országunkat bőséges áldásával!

Püspökeitek:

Msgr. Hočevar Stanislav SDB, s.k.
belgrádi érsek metropolita

Msgr. Džudžar Djura, s.k.
görögkatolikus püspök

Msgr. Pénzes János, s.k.
szabadkai püspök

Msgr. Gašparović Đuro, s.k.
szerémségi püspök

Msgr. Roos Márton, s.k.
nyugalmazott temesvári püspök,
nagybecskereki apostoli kormányzó