Szent László búcsú Fejértelepen

Szent László napján a fejértelepi hívek megünnepelték templomuk patrónusát. E jeles eseményen nem csak Szent Lászlóról emlékeztek meg, hanem hálát is adtak Istennek. Ugyanis sikerült közös összefogással megjavítani a fejértelepi templom tetőszerkezetét. A templom épülete hosszú időn át beázott, de mára már ez a gond nem áll fenn. A fejértelepi hívőközösség, megmutatta mit jelent az összefogás. Minden ház a faluban, függetlenül a felekezettől, nemzetiségtől, adakozott, így szép pénzösszeg gyűlt össze, majd a verseci község segítségével, a templomtetőn a régi elkorhadt lécek le lettek cserélve.

Az ünnepi szentmisét msgr. Roos Márton nyugalmazott temesvári püspök, nagybecskereki adminisztrátor vezette, mons. Gyuris László pancsovai plébános és ft. Csipak Csaba irodaigazgató, fehértemplomi plébániai kormányzóval közösségben.  A szentmise kezdetén a püspök atya hangsúlyozta, mennyire jeles dolgot vitt végbe a falu az összefogás által, László atya szentbeszédében pedig kiemelte a szeretetparancs fontosságát.

Az ünnepi szentmise után, agapé mellett a helybéli és a szomszédos falvakból összejött  hívek folytatták az ünneplést.