Elővigyázatossági óvintézkedések a koronavírus terjedésének megakadályozására a Nagybecskereki Egyházmegye területén

Elővigyázatossági óvintézkedések a koronavírus terjedésének
megakadályozására a Nagybecskereki Egyházmegye területén

Figyelembe véve a jelenlegi járványügyi helyzetet, a továbbiakig az állami intézkedéssel összhangban a következő óvintézkedéseket rendelem el a templomokban, kápolnákban a szertartások alkalmával. Ha szüneteltetik az iskolai oktatást, akkor szüneteljen a hitoktatás is, s más tömegesebb rendezvény a plébánián, a szentmisét kivéve.

Kérem a papság és a hívők részéről a következők betartását:

1. A következő személyek tartózkodjanak a templomi szertartásokon valórészvételtől:

a. akiknek légúti megbetegedésük és légzési nehézségeik vannak;
b. akik fertőzött területnek számító helyen voltak, vagy ilyen személyekkel érintkeztek;
c. idős személyek és krónikus betegek.

 Az ilyen személyek otthonaikban az imában egyesüljenek a többi hívővel. Amennyiben lehetőségük van, kövessék a Mária Rádió műsorait, valamint a rendelkezésükre álló tv csatornák szentmise-közvetítéseit.

2. Bármely helyen elhelyezett szenteltvíztartók legyenek üresek, szárazak. A híveknek a templomból való távozása szenteltvíz nélkül, fej- vagy térdhajtás, keresztvetés.

3. A szentmisében elmarad a kiengesztelődés szertartásánál a kéznyújtás.

4. Az áldoztatás kizárólag kézre történjék.

Ezekben a megpróbáltatásokkal terhes időkben a hívőket felelős magatartásra szólítom fel, az állami hatóságok által meghozott intézkedések betartására. Egyúttal imára buzdítok mindenkit, hogy segítségét így is kifejezhesse. A fentieket betartva mutassunk egymás iránt kölcsönös odafigyelést, szeretetteljes törődést.

Minden plébániaközösség találja meg a legmegfelelőbb módját a közösségi imának a betegekért, az egészségügyi szervek kitartásáért, mindenkiért, aki hozzájárul a koronavírus legyőzéséhez.

Áldással az Úrban,
+ Márton
apostoli kormányzó