KÖZLEMÉNY

Amint arról a hívek már értesültek, főpásztorunk, Dr. Német László SVD püspök atya betegség miatt távol van az egyházmegyétől. A püspök atya jelenleg rehabilitáción van. Erre az időre a Szentszék apostoli kormányzót nevezett ki az egyházmegye élére. Imádkozzunk továbbra is főpásztorunkért és fogadjuk szeretettel apostoli kormányzónkat.

Iktató szám 337/2020

PÜSPÖKI KONGREGÁCIÓ
NAGYBECSKEREKI PÜSPÖKSÉG

DEKRÉTUM

Sede plena apostoli kormányzó kinevezéséről

Azért, hogy biztosított legyen a Nagybecskereki Egyházmegye vezetése, ugyanis Nagyméltóságú mons. NÉMET László püspöki szolgálatában akadályoztatva van, Őszentsége FERENC, Isten kegyelméből Pápa, az Államtitkárságtól kapott tanács alapján, a Püspöki Kongregáció ezen Dekrétumával, teljes jogú apostoli kormányzóvá nevezi ki mons. ROOS Márton, nyugalmazott temesvári püspököt, és megadja neki azokat a jogokat és kötelezettséget, amelyek a szent kánonok szerint kizárólag a megyéspüspököt illetik meg.

 Minden ezzel ellentétes hatályon kívül helyeztetik.

 Kelt Rómában, a Püspöki Kongregációnál, 2020. március 6-án.

+ Card. Marc Ouellet, prefektus
+ Ilson de Jesus Montanari, titkár

20200312decretum