DOKUMENTI

Kao što je vernicima već poznato, naš nadpastir, otac biskup dr. Ladislav Nemet SVD, odsutan je iz svoje Zrenjaninske biskupije zbog bolesti. Otac Biskup trenutno je na rehabilitaciji. Za taj period Sveta Stolica imenovala je apostolskog upravitelja na čelo biskupije. Molimo se i dalje za našeg nadpastira i prihvatimo s ljubavlju našeg apostolskog upravitelja.

Prot. Br. 337/2020

KONGREGACIJA ZA BISKUPE
(BISKUPIJA) ZRENJANIN

DEKRET

u vezi imenovanja Apostolskog Upravitelja sede plena

Da bi se obezbedilo upravljanje Crkve Zrenjaninske, čije potrebe Preuzvišeni mons. Ladislav NEMET nije u stanju voditi, Vrhovni Svećenik FRANJO, po Božanskoj Providnosti Papa, prema savetu Državnog Tajništva, ovim Dekretom Kongregacije za biskupe, imenuje za Apostolskog Administratora „sede plena“ mons. Martina ROOS-a, umirovljenog temišvarskog biskupa i dodeljuje mu prava i dužnosti koje, prema zakonu, pripadaju isključivo dijecezanskim biskupima.

Bez obzira na bilo što protivno.

Dano u Rimu, u palati Kongregacije za biskupe, 6. marta 2020. godine.

+ Card. Marc Ouellet, Prefekt
+ Ilson de Jesus Montanari, Sekretar

20200312decretum