Eltemették Mons. Bogdán József pápai káplánt

„Legyen hála Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által” /1Kor 15, 57/

2023. július 4-én az engesztelő gyászmisét követően helyezték örök nyugalomra Mons. Bogdán József pápai káplánt a nagybecskereki temető papi kriptájába.

Nyugodjon békében!