Egyházközségeink legyenek nyitottak – Karácsonyi üzenet 2015

Úgy tűnik, hogy egy rendhagyó, mondhatnám szokatlan évet zárunk. Közösségi életünket az egyházmegye területén az elvándorlás és az elszegényedés jellemezte, egész országunk társadalmát pedig uniós törekvéseink, valamint a menekültek végtelen hulláma határozták meg.

Egyházmegyénk vallási életét a Szeretet éve és – szűkebb értelemben – a Rómában tartott családszinódus jellemezte.

Az elvándorlás sajnos úgy tűnik, hogy nem csökken, hanem még nagyobb méreteket ölt. Ez különösen a szórványban észlelhető, hisz ha már csak egy család megy el, sokszor ez is láthatóan gyöngíti az adott helyi közösséget. Személyes döntések hozatalába, amelyek a kivándorláshoz vezetnek, nincs jogom és nem is kívánok hozzá szólni. Életem, amelyet különböző országokban éltem le, biztosít arról, hogy a világ népességének nagy része rosszabb körülmények között él, mint mi itt a Bánátban. Van élet itt is, ha gazdaságilag nem is annyira látható, de amit a megszokott társadalmi, rokoni, emberi környezet ad, azt semmilyen jólét nem tudja helyettesíteni. József és Mária visszatértek Egyiptomból, habár Galilea – és benne Názáret – szegényebb volt mint az egyiptomi „húsosfazekak”.

A menekültek áradata rámutat arra, hogy nagyon sok háború folyik a világ különböző országaiban, és a nemzetközi közösség nem képes ezeket megoldani, vagy egyelőre nincs meg a politikai akarat ezek megoldására. Hivatkozva ez év szeptember 1-jén írt levelemre, a keresztények számára minden ember EMBER, akkor is, ha gazdasági vagy politikai menekült.

Remélem, hogy Szerbia mind gyorsabban fog haladni azon az úton, amely az Európai Unióba vezet. A december 14-én megnyitott két fejezet tárgyalása történelmi jelentőséggel bír. Nem mintha az Unió mindenre megoldást adna, mégis talán a legmegfelelőbb államközösség egy tartós béke és gazdasági biztonság megteremtésére.

A karácsony a szeretet, a családok ünnepe – hirdetik a médiumok. Az októberben tartott püspöki szinódus még jobban kiemelte, hogy a család férfi és nő közössége és a közös szeretetből fakadó gyermekek elfogadása, ha a Jóisten utódokkal áldja meg a házastársi közösséget, akkor a társadalom és az egyház alapköve. Ebből kifolyólag egyházunk is egy nagy család, ahol szeretettel viseltetünk egymás iránt, ahol mindenkire szerető szívvel várunk, mint ahogyan a szüleink és nagyszüleink is szeretettel fogadnak bennünket akármikor és akárhogyan megyünk hozzájuk.

Egyházközségeink legyenek nyitottak különösen azok számára, akik a családi életben nehézségekbe ütköznek, családi erőszaknak vannak kitéve vagy egy sikertelen kapcsolat után egy új életközösségben találtak biztonságot.

A Szent Család – József, Mária és a Kisjézus – áldjon meg mindannyiunkat a karácsonyi ünnepek alatt. Ők járjanak közben értünk a Mennyei Atyánál, hogy az Irgalmasság éve, amelyet már ugyan elkezdtünk, de valójában jövőre fog kibontakozni, bőséges kegyelmi ajándékokkal árasszon el minket.

Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet!
Dr. Német László SVD
Nagybecskereki püspök