Harangszentelés Kisoroszon

Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök megszentelte a kisoroszi katolikus kápolna lélekharangját. A harangot a nagykikindai németek egyesülete adta használatra amely a Charleville-i német közösség tulajdona volt. A harang 70 évi pihenő után az ő emléküket is tovább őrzi. Ezt követően a püspök atya és a hívek fogadáson vettek részt a tájházban.