Diakónus szentelés Versecen

Évközi 21. vasárnap Versecen Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök diakónussá szentelte Tápai Leon teológust.

Szentbeszédében a főpásztor kihangsúlyozta, hogy a diakonátus az Egyházi rend első fokozata, a Szent rendnek az egyik fokozata. A diakónus a püspök segítője, de egyben önnálló is. Emlékeztette, hogy az iskolákban a hittanórákon tanúágot tud majd tenni a szeretetről saját példája és szavai által. Összefoglalóként Ferenc pápát idézte miszerint a család fontos az ember életében, hiszen családba születünk, családba nevelkedünk fel és a családtól kapjuk a legnagyobb ajándékot az életet. A diakónus feladata, hogy a közösséget építse példájával, hiszen a közösség is egy család.

A szentbeszéd végén a főpásztor megemlítette, hogy Versecen ez volt az első diakónus szentelés.