Bérmálkozás Töröktopolyán

Nagy nap volt június 6-án Töröktopolyán, püspökségünk egyetlen Mária-kegyhelyén! Nagyon szépen megtelt kíváncsiskodó és örvendező hívekkel a díszes templom hajója, ami azt bizonyítja, hogy fontos esemény van/volt! Együtt örültünk annak az öt fiatal bérmálkozónak, akik megerősítve hitüket elkapták a Szentlélek ajándékait. Ezen ajándékokat ft. Koncz Tibor, nagykikindai esperesplébános szolgáltatta ki püspöki engedéllyel és megbízással.

Tibor atya lelkes buzdítással beszélt az öt diákhoz, de a hívek is sokat tanultak belőle. Elmondta a szentség lényegét, kiemelve annak a hitéletre és mindennapi életre kiáradó megerősítését, a segítségét. Kitartásra hívta fel a figyelmet, hitben való szolgálatra és életre, a saját és a közösségbeni érvényesülésre buzdított. Kihangsúlyozta többször is, hogy a Szentlélek ajándékai ebben hathatós segítséget fognak és tudnak nyújtani. Példázott egy sivatagi emberről, aki még nem látott vízesést, és hogy megcsodálta azt. „Isten segítségével legyetek ti is csodálatra méltóak a hitben és az életben!”-fejezte be Tibor atya a homíliáját.

Az ünnepi szentmisén segédkeztek ft. Mellár József esperesplébános és ft. Halmai János káplán. Meg kell említeni még a két töröktopolyai paulinistát is: Ördög Valentint, aki megigézően szép hangjával énekelt édesanyja, Szilvia mellett, aki a kántori teendőket végezte, valamint Kiss Szebasztiánt, aki odaadóan asszisztált az Úr asztalánál.

A szentmise végén a plébános tisztelettel megköszönte Tibor atyának a szolgálatot valamint a szülőknek a kitartást gyermekeik hitbéli nevelésében és hogy járatták őket hittanra.

Fotó: Micsik Béla és Lajos Annabella