Elsőáldozás Szentmihályon

„Krisztus velem – Krisztus előttem – Krisztus bennem.
Krisztus alattam – Krisztus jobbomon – Krisztus balomon.
Ő az erő, Ő a békesség.” (Szent Patrik)

Szent Patrik imája fejezi ki legjobban az elsőáldozásra készülő hittanosok vágyát és kérését. Jézussal akarnak egyesülni, Őbenne, Őáltala és Ővele akarnak élni életük végéig. Ez a nagy vágy és kérés június 6-án beteljesült.

Hét harmadikos hittanos, miután június 4-én részesültek a bűnbánat szentségében, az első szentgyónásban, ünnepélyes szentmise keretében tiszta szívvel vették magukhoz először Krisztus Szent Testét és Vérét június 6-án, a Szent Mihály Főangyal plébániatemplomban. A szentség vételére ezek a hittanosok több mint egy éve készültek. Szorgalmasan jártak iskolai és plébániai hittanra és a vasárnapi szentmisékre.

A szentmisén részt vettek a Belgrádban élő katolikus indonézek, akik eljöttek, hogy az elsőáldozási szentmisében énekeljenek néhány indonéz vallásos dalt. Másik vendégünk a törökbecsei Micsik Béla volt, aki a helybeli Flaman Istvánnal együtt néhány dalt citerán játszott és énekelt. Így szebbé és ünnepélyesebbé tették a vasárnapi liturgiát. Mindenki nagy örömmel és lelkesedéssel tért haza, és otthon folytatták az ünneplést.