990 év kötelez bennünket

Az ősi Csanádi Egyházmegye alapításának 990 éves jubileumát az idén – a járványügyi előírásoknak megfelelően – szerény körülmények között ünnepelték Nagybecskereken.

990 év kötelez minket, hogy történelmet írjunk az ősi Csanádi Egyházmegye ezen részében – mondta homíliájában DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD megyéspüspök, aki rövid történelmi áttekintést nyújtott a Szent István alapította egyházmegyéről, majd az egyházmegye védőszentje életpéldájáról beszélt, aki kitűnően írt és prédikált latinul. Dániel próféta egyik történetéhez – a kemencébe vetett három ifjú – írt értekezését, amelyben megtalálható az első írásban is rögzített magyar szó, ma is őrzik.

Szent Gellért mélyen hívő volt, aki élete során nyitottan állt mindahhoz, amit Isten kért tőle. Hihetetlenül hosszú „véletlenek láncolata” követte egymást életében/határozta meg életét, melyet Isten akaratának tekintett és akként is fogadott. Szerette a békét és a csendes elmélkedést, de amikor Szent István kinevezte püspöknek és rábízta a Csanádi Egyházmegyét, megszervezte az első iskolákat, plébániákat alapított, hirdette a keresztény hitet, amelyért később vértanúhalált halt – hangsúlyozta a főpásztor. – „Kérjük Istent, hogy Szent Gellért közbenjárásával védjen meg bennünket a koronavírus-járványtól; imádkozzunk a gyermekekért és fiatalokért, valamint tanáraikért. A jelenlegi helyzetben még két külön csoportot szeretnék külön kiemelni és imádkozni értük: azokat, akik a járvány miatt váltak munkanélküliekké és az egyedül élőkért. Hordozzuk őket imáinkban, de személyes jelenlétünkkel, lehetőségeinkhez mérten segítsük őket tevőlegesen is.”

A Nagybecskereki Egyházmegyében hagyományosan szeptember 24-én tartják a kollégiumok közös tanévnyitó szentmiséjét. Idén, annak ellenére, hogy a járvány felülírta ezt a szép eseményt, a Szathmáry Karolina Kollégium és az Emmausz Fiúkollégium növendékei szép számban megjelentek nevelőikkel együtt az ünnepi szentmisén, amelyet a főpásztor mutatott be oltártestvéreivel együtt.

Szent Gellért képe előtt állt az ereklye, amely előtt idén csak főhajtással vagy egy rövid fohásszal fejezték ki tiszteletüket a nagybecskerekiek.