2020 AUGUSZTUS


Püspöki Hivatal

2020. augusztus 25-i dátummal átvettem a Nagybecskereki Egyházmegye vezetését. Megköszönöm msgr. Roos Márton nyugalmazott temesvári püspöknek, hogy az elmúlt időszakban, mint apostoli kormányzó hozzájárult az egyházmegye működéséhez. A továbbiakban is említjük Márton püspök atya nevét minden szentmisében. Az esetleges változásokról időben küldünk értesítést. További életére és munkásságára Isten áldását kérem!

A továbbiakban minden, a püspökséget érintő kérdésben direkt hozzám kell fordulni a Püspöki Hivatalon keresztül (tel. 023/534-722; e-mail: ordinariatus@yahoo.com)

Időpont egyeztetés keddtől péntekig 9.00-13.00 között. A Püspöki Hivatal hétfőn nem dolgozik!


Járványügyi intézkedések

Tegnap, 2020. augusztus 24-én a szerb kormány koronavírus-járványt kezelő válságstábja újabb rendelkezéseket hozott nyilvánosságra. Ezek a szabályok nem törlik el az eddig is érvényben lévő, bennünket – a Katolikus Egyházat – illető rendelkezéseket. Ezek a következők:

  1. Személyenként 4 m2 területet kell biztosítani személyenként zárt területen;
  2. 10 személy gyülekezése megengedett, kivétel a nagyobb templomokban, ahol lehetséges az 1. pontban foglaltak betartása;
  3. A templom bejáratánál fertőtlenítő pontok biztosítása továbbra is kötelező;
  4. A templomban a főcelebráns pap kivételével a maszk használata kötelező, vonatkozik ez a presbitériumban a ministránsokra és a koncelebráló papokra is;
  5. Továbbra is elmarad a békecsók (nincs kéznyújtás);
  6. Az áldozás csak kézre történik, a pap maszkban áldoztat, előtte fertőtlenítse a kezét;
  7. Perselyezés klasszikus formában ne legyen, helyette a kijáratoknál tegyünk ki a pénzadományok gyűjtésére alkalmas eszközöket;
  8. Az 1,5 méteres távolság továbbra is betartandó.

Bérmálások

A bérmálás szentségében való részesedés a katolikus tanítás szerint a bérmálandók hitben való felnőtté válásának egy nagyon fontos mérföldköve. A bérmálkozás a fiatalok aktív bekapcsolása a plébániaközösség életébe. Ennek tudatában és az előzőkben felvázolt járványügyi rendelkezések miatt a Nagybecskereki Egyházmegye területén minden esedékes bérmálkozást áthelyezek jövő (2021) tavaszra. Minden paptestvér hirdesse ezt ki a saját plébániáján! Az új dátumokat a szokott módon határozzuk meg.


Papi nap

Amennyiben a járványügyi intézkedések lehetővé teszik, 2020. október 14-én (szerda) a püspöki lakban papi napot tartunk 10.00 órai kezdettel.


+ László SVD