2017. OKTÓBER


Kinevezések

Ft. Pethő Lászlót 2017. szeptember 15-től az Egyházi Törvénykönyv 1740 és további kánonjai alapján, elmozdítottam az ürményházi és zichyfalvi plébániák, valamint a hozzájuk tartozó leányegyházak kormányzásától. Elrendelem, hogy a továbbiakban, újabb rendelkezésig, oroszlámosi szülői házában tartózkodjon és oda is jelentkezzen be. Szentmisét nyilvánosan az egyházmegye területén (és azon kívül sem) nem vezethet, de koncelebrálhat, ha a helyi pap ezt nem ellenzi.

Ft. Masa Tamást eddigi feladatainak megtartásával 2017. szeptember 21-től kineveztem az ürményházi és a zichyfalvi plébániák kormányzójává 2018. augusztus 1-ig.

Elias Ohoiledwarin SVD atyát eddigi feladatainak megtartásával 2017. szeptember 21-től kineveztem az istvánvölgyi imaházunk és györgyfalvi templomunk miséző papjává 2018. augusztus 1-ig.

Ft. Erős Mihályt eddigi feladatainak megtartásával 2017. szeptember 21-től kineveztem az alibunári leányegyház kormányzójává 2018. augusztus 1-ig.


Ministránspasztoráció

Elias Ohoiledwarin SVD atyát eddigi feladatainak megtartásával 2017. szeptember 1-től kineveztem az egyházmegye ministránsreferensévé.

A 2017/18-as tanévben feltérképezi egyházmegyénkben a ministránsok jelenlétét és helyzetét, hogy a jövőben minél hatékonyabb ministránspasztoráció folyhasson püspökségünk területén.

A Nagybecskereki Egyházmegyében minden plébániát vezető pap köteles legalább évi egy alkalommal meghívni a ministránsreferenst.


Diplomahonosítás

Hivatalos információk a diplomahonosítással kapcsolatban:

INFORMACIJE O POSTUPKU PRIZNAVANJA DIPLOMA

Od lipnja ove godine omogućeno je priznavanje diploma stečenih u inozemstvu na katoličkim teološkim učilištima, te stoga potičem svakoga od Vas da do kraja ove godine podnese zahtjev za priznavanje svoje diplome. Zahtjev se podnosi osobno u Centru ENIC/NARIC u Beogradu, u prostorijama Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja, u Zahumskoj ulici br. 14, krilo A, kancelarija br. 7. Ovaj postupak trebaju provesti svi, osim onih koji su diplomu stekli na teritoriju bivše SFRJ do 27.04.1992. godine.

Za podnošenje zahtjeva potrebno je pripraviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Odštampan i potpisan elektronski formular (nalazi se u opciji „Priznavanje stranih visokoškolskih isprava na linku: http://www.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija/);
 2. Ovjereni prijevod diplome u 3 primjerka;
 3. Ovjereni prijevod dodatka diplome (ukoliko postoji) u 3 primjerka;
 4. Ovjereni prijevod transkripta ispita po semestrima i godinama (ukoliko nije sastavni dio dodatka diplome) u 3 primjerka;
 5. Fotokopiju originala diplome;
 6. Fotokopiju originala transkripta ispita po semestrima i godinama;
 7. Kopiju lične karte ili pasoša;
 8. Ukoliko su dokumenta iz Hrvatske ili Bosne i Hercegovine, potrebno je priložiti ovjerene fotokopije u 3 primjerka;
 9. Original diplome na uvid prilikom predavanja dokumentacije u Ministarstvu;
 10. Ovjerenu fotokopiju diplome za prethodno stečenu visokoškolsku inozemnu diplomu s transkriptom ocjena ili dodatkom diplome;
 11. Kratku biografiju na srpskom ili engleskom jeziku iz koje se vidi tijek obrazovanja;
 12. Za priznavanje doktorskih studija potrebno je priložiti kopiju doktorske disertacije na izvornom jeziku, prošireni apstrakt disertacije (2-4 stranice) na srpskom ili engleskom jeziku i popis objavljenih znanstvenih radova;
 13. Dokaz o uplati takse za profesionalno priznavanje stranih visokoškolskih isprava (Svrha uplate: Taksa za profesionalno priznavanje stranih isprava;
  Pirmalac: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
  iznos: 3.500,- dinara; broj žiro računa: 840-30899845-98)
 14. Napomene:
 • Dokumenti za koje se traži prijevod na srpski jezik moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog tumača
 • Podnosilac zahtjeva snosi odgovornost za istinitost priloženih informacija, kao i za pribavljanje potrebnih dokumenata
 • U tijeku postupka mogu se tražiti i drugi dokumenti relativni za profesionalno priznavanje

Recenzent pri Centru ENIC/NARIC za diplome izdate od strane katoličkih teoloških visokoškolskih ustanova, na prijedlog naših biskupa, jeste prof. dr. Josip Ivanović. On na uvid i ocjenu dobiva svaki zahtjev za priznavanje katoličke teološke diplome, nakon što je ovaj zaprimljen i obrađen od strane Centra, stoga se u slučaju eventualnih nejasnoća i pitanja možete obratiti profesoru na e-mail: josip.ivanovic@magister.uns.ac.rs


Egyházmegyeközi bíróság

A szerbiai katolikus egyház engedélyt kapott Rómából egyházmegyeközi bíróság megszervezésére első- és másodfokon. Működését 2018. január 1-től kezdi meg, addig az egyházmegyei bíróságok minden ügyet kötelesek befejezni.

Az egyházmegyeközi bíróság tagjainak jóváhagyása folyamatban van. Ha megjött a névsor Rómából, akkor közzétesszük.

Uputiti obavijest aktualnim sudskim vikarima da s radom počinje Međubiskupijsko sudište i da pripreme predmete!

 • Od 01.01.2018. prestaje mandat aktuelnim biskupijskim sudištima
 • Sudski vikari za I. i za II. stupanj preuzimaju predmete i imenuje nova sudska vijeća
 • Što se stranaka tiče, ova promjena ne znači ništa, stranka i dalje kominicira s istim sucem
 • Prijedlog: nove predmete ne zaprimati, postojeće privesti kraju koliko je moguće

Zsinati koordináló bizottság ülése

A Nagybecskereki Egyházmegyei Zsinat koordináló bizottsága 2017. szeptember 13-án megtartotta második ülését.

A koordináló bizottság következő ülése 2017. november 18-án (szombat) 10 órakor lesz a nagybecskereki a hotel Vojvodinában. Erre a találkozóra várom egyházmegyénk lelkipásztorait és a munkabizottságok tagjait is. Parkolási lehetőség a hotel parkolójában.


Pasztorális Tanács ülése

A Pasztorális Tanács 2017. szeptember 20-án tartotta ülését, amelyen a következő egyházmegyei szintű programokat látták elő az elkövetkező időszakra:

Hitoktatók találkozója 2017. október 28.
Szegények vasárnapja 2017. november 19.
Adventi gyertyagyújtás a székesegyházban 2017. december 2.
Egyházmegyei zsinati folyamatok előkészületének meghirdetése 2017. december 3.
Bérmálkozók találkozója 2018. március 24.
Kántortalálkozó és a liturgiában segédkezők találkozója 2018. május 5.
Nyári táborok 2018. június 25-28.
Ministránszarándoklat Rómába 2018. július 28-augusztus 5.


Szent József-kápolna

Nagykikindán 2017. október 1-től a Szent József lelkigyakorlatos házban a kápolna megszűnt, a házat a jövőben egyházmegyei célokra használjuk.


Ostyavásárlás

Az eddigi gyakorlatot megszüntetve, miszerint központilag vásároltuk az ostyát, a jövőben minden pap és szerzetes önállóan kell, hogy beszerezze azt.


Bérmálások időpontja

Kérem a pap- és szerzetestestvéreket, hogy a 2018-ban esedékes bérmálásokat legkésőbb 2017. november 18-ig jelezzék a Püspöki Hivatalban.


Diakónusszentelés

Palatinus Alent 2017. december 8-án 11 órakor diakónussá szentelem a nagybecskereki székesegyházban.


Zsinati munkabizottságok

A Nagybecskereki Egyházmegyei Zsinat koordináló bizottsága javaslatait figyelembe véve kinevezem a zsinati munkabizottságok tagjait. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki vállalta, hogy időt, erőt, tudást szentel ennek a nemes munkának.

 1. EVANGELIZÁCIÓ: Koordináló bizottság
 2. GYEREK-, IFJÚSÁG:
  Vezető: Kalapiš Stojan SDB
  Titkár: Mészáros Attila
  Tagok: ft. Tapolcsányi Emánuel, Elias Ohoiledwarin SVD, Kátity Enikő
 3. CSALÁD:
  Vezető: Mészáros István
  Titkár: ft. Hajdu Sándor
  Tagok: Halmai Ágnes, Halmai Tibor
 4. PAPOK, SZERZETESEK:
  Vezető: Dr. Német László SVD
  Titkár: Szabó M. Cecília SSND
  Tagok: ft. Mellár József, Sóti János SJ, ft. Szemerédi Pál
 5. VILÁGIAK:
  Vezető: Molnár Rózsa
  Titkár: Mészáros Dóri
  Tagok: ft. Erős Mihály, msgr. Gyuris László, Oros József
 6. SAJÁTSÁGOS CSOPORTOK: (PERIFÉRIA: szegények, öreg-, beteg-, börtönpasztoráció)
  Vezető: msgr. Gyuris László
  Titkár: Halmai Tibor
  Tagok: ft. Bővíz László, Jelen Janez SDB, Somorai Aranka
 7. ÖKUMENIZMUS
  Vezető: ft. Pastyik Róbert
  Titkár: ft. Masa Tamás
  Tagok: Micsik Béla, Gasenberger Josip
 8. ANYANYELVI PASZTORÁCIÓ
  Vezető: ft. Csipak Csaba
  Titkár: Mergel Dalibor
  Tagok: Savanović Erzsébet, Milićević Marta, msgr. Bogdán József
 9. (EGYHÁZI) SAJTÓ/MÉDIA
  Vezető: Kovács Szöszill
  Titkár: Filó Levente
  Tagok: Nagy Erzsébet, Gabona Ferenc, Szatmári Mihály
 10. EGYHÁZI JAVAK ÉS STRUKTÚRÁK
  Vezető: Dr. Német László SVD
  Titkár: Lébhaft Mária
  Tagok: ft. Bővíz László, Lőrincz József, Gerdof Zsolti

+László SVD
püspök