2017. DECEMBER


Egyházmegyei zsinatot megnyitó dekrétum

Egyházmegyénk első zsinatát a következő rendelettel nyitottam meg 2017.december 3-án a székesegyházunkban:

Egyházmegyénk elmúlt öt év pasztorális tervének gyümölcseiért hálát adva és az első Bánátból származó apostoli kormányzónk kinevezésének 50 éves jubileumára készülve (1971. december 22.), a papi szenátus meghallgatása után és az Egyházi Törvénykönyv ide vonatkozó kánonjait (kán. 460-463) figyelembe véve ma, 2017. december 3-án, Advent első vasárnapján, megnyitom a Nagybecskereki Egyházmegye első zsinatát, melyet a zsinati napokkal zárunk 2020. szeptember 20 – 23. között.

Egyházmegyei zsinatunk elsődleges feladata mindannyiunk hitbeli megújulása, az Isten szeretetében való elmerülés és az embertársi szeretetben való megerősödése. Zsinatunk célja, hogy egyházmegyénkben egyre többen az evangélium örömhíréből forrásozó tettrekész lelkülettel, Péter apostol szavaival megvallják: „Jó nekünk itt!” (Lk 9,33). Ezt a reményteli törekvésünket fejezi ki zsinatunk mottója is.

Egyházmegyei zsinatunk egy három éves kegyelmi idő, egy intenzív munkafolyamat, mely akkor igazán eredményes, ha mindannyian bekapcsolódunk. Az együtt imádkozás, az együtt gondolkodás, a beszélgetések szent ideje ez. A közös útkeresés ideje, egy szebb és egyre inkább krisztusibb jövő érdekében, egy nyitott, befogadó és szerető Egyház felé. A „Jó nekünk itt” zsinati mottó valósuljon meg életünkben is!

Szeretettel hívok és bátorítok minden kedves testvéremet, a legkisebbektől a legidősebbekig, kedves pap- és szerzetestestvéreimet, kapcsolódjunk be a zsinati munkálatokba!

Az egyházmegyei zsinat koordináló bizottságát 2017. április 7-én neveztem ki és bíztam meg a zsinati folyamatok lebonyolításával. A velük való egyeztetés értelmében kilenc zsinati tematikus bizottságot hoztam létre. A bizottságtagokat a 2017. októberében megjelent hivatalos egyházmegyei Közleményekben neveztem ki és tettem közzé. Az Egyházi Törvénykönyv 463-as kán. 1§ 2. 4. és 5. pontjainak értelmében ma zsinati tagokká nevezem ki egyházmegyénk általános helynökét, püspöki helynökét és bírósági helynökét, a papi szenátus tagjait, valamint a zsinati tematikus bizottságok világi tagjait és szerzeteseit.

Az egyházmegyei zsinat kísérésére és támogatására egy teológiai tanácsadót, egy lelki kísérőt és egy liturgikus felelőst kérek meg, akiket kompetenciájuknak megfelelően a feladatok szakszerű elvégzésével bízok meg.

Egyházmegyei zsinatunk lefolyásával kapcsolatban elrendelem, hogy a zsinati tematikus bizottságok a koordináló bizottság által meghatározott időpontra állítsák össze a plébániákon és más csoportokban megbeszélésre kiküldendő tematikus munkadokumentumokat; ezeket a munkadokumentumokat a plébánosok és az általuk kiválasztott zsinati animátorok dolgozzák fel a hívek körében, a megbeszélésekről készítsenek jegyzőkönyvet, amelyeket meghatározott időre küldjenek vissza a zsinati irodába. A beérkezett jegyzőkönyvek alapján a zsinati tematikus bizottságok meghatározott időre készítsék el azt a zsinati dokumentumot, melyet a záró zsinati napok előtt minden zsinati tag áttanulmányoz és véleményez felkészülve ezzel a zsinati napok keretében, tartandó zsinati szessziókra. A zsinati szessziókon megbeszélt és a zsinat tagjai által elfogadott lelkipásztori irányt örömmel veszem majd. Az 50 éves jubileum alkalmából erre a zsinati konszenzusra alapozva teszem majd kötelező érvényűvé azt lelkipásztori tervet, mely zsinatunk céljának értelmében krisztusibb jövőt hivatott alakítani itt a mi egyházmegyénkben.

Egyházmegyei zsinatunkat kísérjük imánkkal. Az egyházmegye egész területén a zsinat lezárásáig, minden szentmisében az áldás előtt imádkozzuk el közösen a zsinati imát.

Kérjük a mai naptól kezdődően a zsinat befejezéséig Isten kegyelmét, a Szentlélek tegyen mindannyiunkat a teremtő és gyógyító isteni szeretet eszközévé úgy ahogyan azt Krisztusban nap mint nap megtapasztalhatjuk.

Isten áldása kísérje egyházmegyei zsinatunkat!

Nagybecskerek, Advent első vasárnapján, 2017. december 3.
Prot. Nr. 500/2017

+ László püspök

DEKRET O OTVARANJU BISKUPIJSKE SINODE

Zahvaljujući se Bogu za duhovne plodove pastoralnog plana u prethodnih pet godina, i pripravljajući se za 50. godišnjicu imenovanja prvog apostolskog administratora ( 22. Prosinac 1971.), koji je rođen u Banatu,saslušajući svećeničko vijeće, i uzevši u obzir kanone Crkvenog Zakonika, (kan. 460-463), danas, 3. prosinca 2017 godine, na prvoj nedelji Došašća, otvaram prvu Biskupijsku Sinodu Zrenjaninske Biskupije, koji će se završiti sinodskim danima od 20. do 23. rujna 2020. godine.

Prvenstveni cilj Biskupijske Sinode je da svi mi vjerski obnovimo, uronimo u Božju ljubav i da ojačamo u ljubavi prema bližnjemu. Cilj Sinode je da što više nas iz naše Biskupije, hraneći se evanđeoskom radošću, spremni za djelovanje, sa apostolom Petrom možemo uzviknuti:“ DOBRO NAM JE OVDE“ (Lk 9,33). Ovu težnju ispunjenu nadom, izražava i moto naše Biskupijske Sinode.

Biskupijska Sinoda je trogodišnji period ispunjena milošću, intenzivnim radom, koja će biti djelotvorna, ako se svi uključimo u njen rad. Ovo je sveto vrijeme zajedničke molitve, zajedničkog razmišljanja, razgovora. Ovo je i vrijeme traženje putova ka Crkvi koja je više otvorena prema svima i stvara budućnost koja je više povezana sa Kristom!

Moto naše Sinode “ Dobro nam je ovdje“- neka se ostvari i u našem životu!

Sa ljubavlju pozivam svu moju braću i sestre, od majmlađih do najstarijih, braću svećenike i redovnike, da se uključe u rad Sinode. Koordinacioni odbor sinode sam oformio i imenovao 7. travnja 2017. godine i zadužio sa vođenjem sinodskog procesa. Posle konsultacija sa njima, imenovao sam devet sinodskih tematskih odbora. Članove odbora sam imenovao i zadužio u Biskupijskoj okružnici listopada 2017.

Na osnovu 1., 2., 4., i 5., paragrafa kanona 463, Zakonika Katoličke Crkve, za članove Sinode imenujem generalnog vikara, biskupskog vikara, sudskog vikara, članove svećeničkog vijeća, kao i redovnike i laičke članove sinodskih odbora. Za pratioce Sinode imenujem duhovnog pratioca i teološkog savjetnika i liturgijskog vodiča, koji će Sinodu pratiti u okviru svoje kompetencije i pomagati svojim stručnim iskustvom.

U vezi sinodskog procesa određujem, da tematski odbori sastave radna dokumenta do datuma određenog od koordinacionog odbora, koja će biti poslata župama, i tamo će župnici sa izabranim animatorima preraditi u krugu svojih vjernika. Neka se vodi zapisnik o razgovorima, koje do određenog datuma treba poslati u Sinodski Ured. Na osnov pristiglih zapisnik, sinodski tematski odbori, do određenog datuma neka sastave sinodska dokumenta, koje će svaki član sinodskih odbora prije sinodskih dana pročitati i dati svoje mišljenje, pripravivši se sa ovim za sinodske sjednice, koja će biti u sklopu sinodskih dana.

Sa radošću ću primiti pastoralne smjernice, o kojima će se razgovarati na sinodskim sjednicama i koje će članovi odbora prihvatiti.

Povodom 50. godišnjice će ovi sinodski sporazumi biti temelj pastoralnog plana naše biskupije, koja će imati zadaću da formira i gradi budućnost koja se više temelji na Kristu.

Biskupijsku Sinodu pratimo molitvama. U cijeloj Biskupiji, na svakoj svetoj misi prije blagoslova, neka se izmoli sinodalna molitva. Od današnjega dana sve do završetka Sinode molimo milost Božju,neka nas Duh sveti učini posrednicima Božje ljubavi koja stvara i liječi, kako to iz dana u dan u Kristu spoznajemo.

Božji blagoslov neka prati našu Biskupijsku Sinodu!

Zrenjanin, prva nedelja Došašća, 3. Prosinac 2017.
Djel br. 500/2017

+ Ladislav biskup


Karácsonyi üzenet

Elrendelem, hogy a karácsonyi köszöntőt az egyházmegye minden templomában az éjféli misén vagy ha a plébános jobbnak látja, az ünnepi karácsonyi szentmisén olvassák fel.

Legyünk nyitottak az adakozásra!

Rendhagyó karácsony elé nézünk: lehet, hogy a 90-es évek háborús esztendőit nem számítva az idén jön majd legtöbb elköltözött testvérünk haza, hogy itthon ünnepeljen.

Keresztény kultúránk egyik legfontosabb ünnepe a karácsony: megváltó Jézusunk születésnapját ünnepeljük. Igazi vallási ünnep. Ezt mi idősebbek abból is tudjuk, hogy amikor a kommunista diktatúra vezette országunkat, a karácsony nem volt szabadnap, az iskolában meg külön érdeklődtek a „jó tanító bácsik és nénik”, hogy voltunk-e éjféli misén. Nem róluk szólt ez a történet, hanem a rendszerről, amely ki akarta irtani hitünket, Egyházunkat.

Ma szabad világban élünk. Testvéreink hazajönnek, mert sokan, nagyon sokan elmentek. De a Bánsághoz kötődő szálak még nem teljesen szakadtak meg. Örömmel tölt el, hogy ezek a szálak megmaradtak, hogy ti, kedves külföldre került testvérek, most velünk együtt ünneplitek karácsony szent ünnepét. Számomra ez azt jelenti, hogy megőriztétek hiteteket, kötődéseteket az Egyházhoz és itthon maradt családtagjaitokhoz. Ahogy az Egyházmegyei zsinatunk mottója is mondja: Jó nekünk itt!

A Nagybecskereki Egyházmegye (és nem csak mi, hanem 15 országban a katolikusok) sok anyagi támogatást kaptak nyugat-európai katolikusoktól az utóbbi évtizedekben, amelyből mi Nagykikindán például idősek otthonát építettünk, legalább kéttucatnyi templomot javítottunk meg, és négy teljesen új közösségi házat hoztunk létre. Ez nagyban segít bennünket abban, hogy tényleg jobban élhessünk itt a Bánátban.

Ezzel kapcsolatban szeretnék valamit mondani. Azon országok között, ahol most elvándorolt testvéreink élnek, az Egyházhoz való tartozás egyik látható jele az egyházi adó fizetése, amely hozzátartozik a hit megvallásához.

Kereszténynek, katolikusnak lenni nem csak azt jelenti, hogy az ünnepi asztalhoz ülünk a családdal, hanem hogy komolyan vesszük az Egyházhoz való tartozásunkat is. Ezt akkor is kimutatjuk, ha szolidárisan osztozunk a javainkkal és támogatjuk az egyházközségeinket, ahol élünk, itthon vagy külföldön. Köszönetet mondok azoknak, akik külföldön élnek és fizetik az egyházi adót, ezzel gyakorolják a szolidaritást és támogatják egyházunkat itthon is. De ugyanez a köszönet szól az itthon élő és egyházunkat támogató testvéreknek is.

Elvándorolt testvéreink közül azonban néhányan sajnos „kilépnek az Egyházból”. Az adatokat azokról, akik kilépnek az Egyházból, mi itt rendszeresen megkapjuk, mert a kilépést jegyeznünk kell az anyakönyvekben. A kilépéssel meg lehet „spórolni” egy bizonyos összeget. Értem ezt, hisz kikerülve a messze világba, minden euró, minden frank számít. De ezzel együtt sajnos spóroljuk hitmegvallásunkat és szolidaritásunkat is.

Erről azért merek beszélni, mert a karácsony és az újév az az idő az életünkben, amikor a legtöbb ajándékot osztjuk szét ismerőseink, rokonaik, munkatársaink, az üzleti partnerek vagy alkalmazottaink között. Gondoljunk ilyenkor a helyi egyházunkra is! Ha valaki Nyugaton „kilépett az Egyházból”, de most itthon van, ellensúlyozhatja ezt a hit és szolidaritás jegyében. Tegyük közösen jobbá életünket itt a Bánátban abban a reményben, hogy elvándorolt testvéreink mindig boldogan térnek majd vissza ide, mert akár itt élünk, akár nem, felelősségünk közösen dolgozni a jobb jövő érdekében itt a Bánátban is. Jézus születése egy jobb jövő reményében erősít meg minket.

Kedves testvéreim! Isten megajándékozott minket Fia születésével. Fogadjuk be ezt az ajándékot, mely nyitottá tesz minket is az ajándékozásra. Ebben a reményben kívánok nektek áldott, kegyelmekben gazdag karácsonyt és újévet.

+ László SVD

Budimo otvoreni na darovanje

Očekuje nas malo neuobičajen Božić. Ne računajući ratne godine 90-ih prošlog stoljeća, ove godine će najviše naših zemljaka doći kući iz inostranstva da slavi Božić. Ovaj blagdan je dostignuće kršćanske kulture. Mi stariji znamo i to kada je komunistička diktatura vodila državu, Božić nije bio neradan dan, a u školi su „dobri učitelji i dobre učiteljice” svakoga pitali, da li je bio na ponoćnoj misi. Ova priča ne govori o nama, nego o sistemu, koja je htela da uništi vjerske običaje i Crkvu.

Danas živimo u slobodnom svijetu. Naši zemljaci dolaze na Božić, jer je mnogo njih otišlo, ali se još nisu potpuno odvojili od Banata. Raduje me da su ove sveze ostale,i da vi dragi koji sada živite i radite u inostranstvu, sa nama slavite Božić. Za mene ovo znači, da ste očuvali svoju vjeru, privrženost Crkvi i vašim najmilijima koji su ostali ovdje. Kako i moto naše Biskupijske Sinode kaže: Dobro nam je ovdje!

Zrenjaninska Biskupija, a i katolici u još 15 zemalja su dobili novčanu pomoć od katolika iz Zapadne Evrope. Pomoću ovih sredstava sagradili smo dom za stare u Kikindi, renovirali smo više od 20 crkava, i sagradili smo 4 doma za sastanke. Ovo nam puno pomaže da uistinu bolje živimo ovde.

U vezi ovoga želim nešto reći. U mnogim državama, gdje naši odseljeni zemljaci, sunarodnici žive, pripadnost crkvi označava plaćanje crkvenog poreza, što je na neki način svjedočenje o vjeri. Biti kršćanin, katolik ne znači samo to da sjedamo za postavljeni praznični sto sa porodicom, nego da ozbiljno shvatamo i pripadnost Crkvi. Ovo pokazujemo, ako solidarno djelimo svoja dobra, pomažemo svoje župske zajednice tamo gde živimo, ili ovdje kod kuće.

Zahvaljujem se svima, koji žive u inostranstu, i plaćaju crkveni porez, i na ovaj način pokazuju solidarnost i pomažu Crkvi i ovdje u svojoj domovini. Ovu zahvalu upućeujem i svima onima koji žive ovdje i pomažu svoju Crkvu.

Nažalost, mnogi od naše odseljene braće i sestara, „istupaju iz Crkve” Podatke onih koji ovo učine, mi redovno dobijamo, jer tu činjenicu moramo uvesti u matične knjige. Sa „istupanjem” možemo uštedjeti određenu sumu novca. Razumijem to, jer daleko u svijetu, svaki evro, svaki franak je značajan,ali na ovaj način „štedimo” i ispovjedanje vjere i solidarnost.

O ovome smijem govoroti zato, jer su Božić i Nova Godina praznici, kada delimo najviše poklona prijateljima, rodbini, poslovnim partnerima, zaposlenima. Zašto ne bi mislili i na svoju mjesnu Crkvu. Ako je neko u nekoj zapadnoj zemlji „istupio iz Crkve”, sada je kod kuće, može „balansirati” ovu pogrešku u znaku vjere i solidarnosti. Učinimo svoj život boljim ovde u Banatu, u nadi da će se naši sunarodnici drage volje vraćati ovde, jer živeli mi ovde ili ne,naša je odgovornost raditi za lepšu budućnost i ovde u Banatu. Isusovo rođenje jača u nama nadu za boljom budućnosti.

Draga braćo i sestre! Bog nas je darovao rođenjem svoga Sina. Budimo i mi spremni i otvoreni na darovanje. U ovoj nadi želim vam blagoslovljen i milostima ispunjen Božić i Novu Godinu!

+ Ladislav SVD


Kinevezések

Mons. Gyuris László székesegyházi plébánost eddigi feladatainak megtartásával 2017. december 1-től az Egyházi Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezése alapján (CIC 477, 1.§) kineveztem püspöki helynöknek az elkövetkező öt évre.

A CIC 479, 2. § tiszteletben tartásával fő feladata a lelkipásztori feladatok felügyelete, a zsinati folyamat animációja, a kapcsolatok ápolása különösen az egyházmegye területén tevékenykedő papokkal. A zsinat alatt megbízom a plébániák látogatásával, különösen olyan szórványplébániákon, ahol a helyi zsinati csoportok megszervezése nehézségekbe ütközik. Feladatai közé tartozik még az egyházmegye lelkipásztorainak továbbképzése, az intenciókkal kapcsolatos mindennemű feladat. Távollétemben ő hívja össze és vezeti a pasztorális tanács üléseit.

Palatinus Alent 2017. december 8-án diakónussá szenteltem a nagybecskereki székesegyházban. Szolgálati helye továbbra is a verseci plébánia, ahol eddigi feladainak megtartása mellett mindazokat a teendőket is ellátja, amelyek egy diakónus feladatai.


Felnőttek keresztelése és bérmálása

Az egyházmegye területén működő papok a továbbiakban is írásos kérvény nélkül megkeresztelhetnek minden 14. életévét betöltött megkereszteletlen személyt, akit felkészítettek a szentség felvételére. Az egyházi törvényeknek megfelelően, hacsak lehetséges, bérmálják is meg. Felhívom a pap- és szerzetestestvérek figyelmét, hogy a bérmálásához írásos püspöki engedély kell.

Feloldozás megadása az 1398. kánon esetére

A Szentatya „Misericordia et misera” kezdetű apostoli levelében (12. pont) megadta a felhatalmazást minden gyóntató papnak, hogy elengedjék az abortuszért önmagától beálló kiközösítés 1398. kánon szerinti büntetését, és így feloldozást adhassanak. A Szentatyára hivatkozva felhívom lelkipásztoraink figyelmét, hogy az abortusz továbbra is súlyos bűn.

Ez az engedély római visszavonásig érvényes.


Eljárás vegyesvallás és valláskülönbség esetén

A vegyesvallással és a valláskülönbséggel kapcsolatos eljárások ugyanazok továbbra is mint a 2016 decemberi Közlemények 48/2016 számú rendelkezésében leírtak.


Fakultások meghosszabbítása

Az ET 905. kánonjának 2. §-a alapján engedélyezem, hogy hétköznapokon kettő, vasárnap és ünnepnapokon pedig három szentmisét mutassanak be a lelkipásztorok, megtartva a misestipendiumok elfogadására vonatkozó rendelkezéseket. Ez a felhatalmazás 2018. december 31-ig érvényes. Minden ettől eltérő esetben személyes engedélyt kell kérni a megyéspüspöktől.


Statisztikai adatok

2018. február 15-ig kérem, hogy küldjétek be a Püspöki Hatóságnak a szokásos statisztikai adatokat.


Anyakönyvi másolatok

Kérem, hogy az anyakönyvi másolatokat az esperesi hivatalokon keresztül 2018. február 15-ig juttassátok el a Püspöki Hatóságnak, betartva az eddigi előírásokat.


Zárszámadás

A zárszámadást és a költségvetést a 2018. április 1-én kezdődő gazdasági évre az egyháztanácsok évzáró/évkezdő ülésének jegyzőkönyvével együtt 2018. március 15-ig szíveskedjetek beküldeni a Gazdasági Hivatalba ft. Bővíz Lászlónak.


Gazdasági ügyek

A júniusi Közleményekben már jeleztem, hogy Egyházmegyei Szociális Alapot (ESzA) hoztam létre.

A vagyonvisszaszármaztatás folyamatában, ha a volt úgynevezett „passzív plébánia” kap vissza földet, a visszaszármaztatott vagyon teljes összege az Egyházmegyei Szociális Alapot illeti.

Ha nem, akkor az így visszakapott földek jövedelme a rendelet életbe lépésével (2017. június 30.) az egyházmegye és a területileg illetékes plébánia (vagy fília) között oszlik meg. Amíg a vagyonvisszaszármaztatásból származó épületeknél az elosztási arány 80% az egyházmegyét illette/illeti, és 20% az érintett plébániát; addig a földeknél az elosztási arány pont fordítva lesz: az egyházmegyének 20%, a plébániának (vagy fíliának) 80%.

Az ESzA támogatására lehet pályázni nagyobb személyes kiadások esetén (amit az elején említett támogatásokból az Egyházmegyében dolgozó pap nem tud fedezni). Az ESzA eszközei autók vásárlására nem használhatók. Egészségügyi dolgok, fűtési gondok megoldásánál, ha valaki pályázik, és az illetékes esperes támogatja, segélyben részesülhet.


Útiköltségek

2017. december 1-től a következő szabályok érvényesek a továbbiakig:
 1. Kizárólag olyan utazások költségét fedezi a Püspöki Hatóság, amelyek egyházmegyei szinten szervezettek.
 2. Aki a püspökség nevén regisztrált autót vezet, csak az elhasznált üzemenyag árát kapja vissza (benzines autónál 7 liter/100 km; gázolajosnál 6 liter/100 km) a mindenkori ár szerint. A Gazdasági Hivatal a legrövidebb utat veszi figyelembe, az útiköltséget Lébhaft Máriánál lehet felvenni.
 3. Aki saját tulajdonban lévő autót használ, 20 RSD/km összeg illeti. Ez a tarifa érvényes a zsinati munkabizottságok és az egyházmegyei bizottságok tagjaira is.
 4. A 3. pontban leírtak érvényesek az általános helynökre, a püspöki helynökre, a vagyonkezelőre és a ministránsreferensre, függetlenül attól, hogy saját vagy püspökségi járművet használnak.
 5. Minden előző rendelkezés ezzel kapcsolatban érvényét veszti.

Plébániai animátorok ajánlása

Mint azt a Gellért-listán is kértem, minden lelkipásztor jelöljön ki legkésőbb 2018. január 10-ig plébániai animátorokat, akik részt vesznek a zsinati folyamatokban és a neveket küldje be a zsinati irodába.

Imahét a Krisztushívők egységéért

„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6) a témája a 2018. január 18-a és 25-e között zajló ökumenikus imahétnek a Krisztushívők egységéért. A vonatkozó imafüzet megtalálható és letölthető a Világhálóról.


Házszentelések 2018

Idén házszenteléskor minden lelkipásztor a zsinati imát ossza ki híveinek.

Kérlek benneteket, hogy használjátok ki a személyes találkozásnak ezt a lehetőségét. A látogatás alkalmával buzdítsátok híveinket, hogy imádkozzanak első egyházmegyei zsinatunkért.


Koordináló bizottság találkozója

A zsinati koordináló bizottság találkozója 2018. január 10-én 10 órakor lesz a püspöki lakban.


Gazdasági Bizottság gyűlése

A Gazdasági Bizottság gyűlése a zsinati koordináló bizottság ülését követő ebéd után lesz.


Bérmálkozók találkozója 2018

A bérmálkozók találkozója hagyományosan a Virágvasárnapot megelőző szombaton, 2018. március 24-én 10 órakor lesz a nagybecskereki székesegyházban.


Bérmálások 2018

ÁPRILIS 8. NEZSÉNY 11 óra
ÁPRILIS 22. TÓBA 9 óra és KISOROSZ 11 óra
ÁPRILIS 29. NAGYKIKINDA 9 óra
MÁJUS 6. MAGYARCSERNYE 10 óra
MÁJUS 13. MUZSLYA 10 óra
MÁJUS 19. SZÉKELYKEVE 17 óra
MÁJUS 20. NAGYBECSKEREK 9 óra és SZENTMIHÁLY 11 óra
JÚNIUS 3. CSÓKA 9.30 óra
JÚNIUS 10. ERZSÉBETLAK 10 óra és TORONTÁLVÁSÁRHELY 17 óra
JÚNIUS 17. ÉCSKA 11 óra

Nagycsütörtöki olajszentelés a székesegyházban

Szeretettel hívom egyházmegyénk minden papját az olajszentelési szentmisére 2018. március 29-én 9.30-kor. Ebben a koncelebrációs szentmisében újítjuk meg papi ígéreteinket, így fejezve ki egységünket Krisztussal és egymással.

Papszentelés

2018. május 26-án a nagybecskereki székesegyházban a 17 órai szentmise keretében pappá szentelem Palatinus Alent.


Végrendeletek

Ahogyan az már korábbi Közleményekben is megjelent, minden, egyházmegyénk területén működő papnak kötelező végrendelettel rendelkeznie, amelyet öt évente meg kell újítani. Ezért megkérek mindenkit, hogy 2018. március 29-én, az Olajszentelési misét megelőzően adja át a Püspöki Hivatalban az új végrendeletét.

Tartsuk szem előtt a következő szempontokat:

 • Mindenki szabadon rendelkezik a saját vagyonával.
 • Ahhoz, hogy a végrendelet érvényes legyen, szükséges, hogy a végrendelkező saját kezűleg írja, dátummal és aláírással ellássa. A végrendelet nyelve lehet magyar vagy szerb. Abban az esetben, ha a végrendeletet géppel írná valaki, szükséges a végén a végrendelkező saját kezű aláírása, illetve még egy tanú aláírása is.
 • A végrendelet elején rögzíteni kell a rendelkező személy nevét.
 • Rendelkezni kell az ingó és ingatlan tulajdon örökléséről (ingatlanoknál mindenképpen fel kell tüntetni a helyrajzi számokat). Egyházmegyés kocsit nem lehet csak az egyházmegyére hagyni.
 • Ne feledkezzünk megjelölni, hogy a személyes intencióskönyvünk hol található.
 • Rögzíteni kell a bankszámlaszámot/okat, vagy más értékpapír számát is.
 • Az elkészült végrendeletet lezárt borítékban kell átadni, melyre rá kell, hogy legyen írva a végrendelkező neve és a végrendelet készítésének a dátuma.

VÉGRENDELETMINTA (lehetséges szövegek)

Alulírott __________ belátási és cselekvőlépességem teljes birtokában, befolyástól mentesen halálom esetére az alábbiak szerint rendelkezem:

 1. Ezennel érvénytelenítem minden eddigi végrendeletemet.
 2. A saját temetésemmel kapcsolatban a következő dolgokat rögzítem le: (hely, szertartás stb.)
 3. A _____ szám alatt ingatlannak, illetve a rajta álló épületnek/eknek a tulajdonomat képező ___ része – mely különvagyonomat képezi – tulajdonojogánakörököse ___________.
 4. Különvagyonomban levő ______ forgalmi rendszámú _______ típusú személyképkocsi (esetleg más jármű) tulajdonjogát, valamint minden ingó vagyonomat _______________ örökölje.
 5. A Nagybecskereki Egyházmegye _______ összegnek, ____________ forgalmi rendszámú _______ típusú személyképkocsinak (esetleg más járműnek) és ____________ szám alatt ingatlannak az örököse.
 6. A temetési költségeim kifizetésére ______________ készpénzt hagyok a Nagybecskereki Egyházmegyére.
 7. Missziós vagy egyéb karitatív célokra hagyom: ________________________.
 8. A meg nem nevezett ingó és ingatlan érétkeim általános örökösének ________________ (személy, vagy plébánia, vagy egyéb intézmény) nevezem meg.

Hely, dátum

Végrendelkező aláírása

Ha szükséges, a tanú aláírása

*Ez csak egy minta, ebben a témában mindenki személyesen dönthet a végrendelete tartalmáról, formájáról. Az 1. pontnak kötelezően szerepelnie kell a végrendeletben, míg a többi értelem szerint variálható.


Templomlátogatók számlálása

Elrendelem, hogy a zsinati folyamatok során végezzétek el a templomlátogatók megszámlálását a következő időpontokban:

2018. február 18.: az összes templomlátogatók számlálása,
2018. június 3.: férfiak és nők külön-külön számlálása,
2018. október 14.: korosztály szerinti számlálás (gyermekek, fiatalok, középkorúak, idősek).

Az adatokat a számlálás utáni héten be kell küldeni a Püspöki Hatóságnak.


A püspöki iroda munkaideje az ünnepek alatt

2017. december 29-én, 13 órától 2018. január 9-én, 9 óráig a püspöki iroda zárva van. A püspök a megszokott módon érhető el.


Amiért hálát adunk Istennek

Megköszönjük Istennek, hogy az elmúlt egyházi évben – Mária évében – amellyel lezárult egy ötéves pasztorális ciklus, a megbeszélt irányelvek szerint sikerült több lelki programot megvalósítanunk.

Ezek közül álljon itt néhány a teljesség igénye nélkül:

A Misericordia Idősek Otthona Nagykikindán folyamatosan működik és fejlődik: otthont ad, munkalehetőséget biztosít, emellett lelki- és szociális gondozásban részesít.

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú ünnepén évről-évre tömegesebb a részvétel, tisztelete folyamatosan növekszik.

Pancsova plébániája alapításának 300 éves jubileumáról nagyszabású ünnepség keretében emlékeztünk meg.

Tárcsói plébániánkat 200 éve alapították, míg a templomot 150 éve építették. A jelentős évfordulókról ünnepi keretek között emlékeztünk meg.

Beodra és Padé temploma 175 éves jubileumát ünnepelte méltó keretek között.

Óborcsa új közösségi házzal gazdagodott.

Egyházmegyénk első zsinatát advent első vasárnapján nyitottam meg, amelyen részt vettek híveink az egész egyházmegye területéről. Adja Isten, hogy a zsinat hitbeli megújulást, Isten szeretetében való elmerülést és embertársi szeretetben való megerősödést eredményezzen Bánát egész területén.

A lelki gyümölcsök mellett, hálát adunk Istennek azért, hogy a nehéz anyagi helyzet ellenére jótevőink és híveink anyagi áldozatai árán több épületünket tatarozni tudtuk.

Köszönök mindenkinek – lelkipásztoroknak, segítőiknek és jótevőinknek – mindent, azokat a lelki vagy anyagi eredményeket is, amelyeket itt külön nem említettem meg. Isten legyen a jutalmuk!