2017. ÁPRILIS


Húsvéti üzenet

Ígéretek ideje

Néhány nappal ezelőtt elnökválasztás volt Szerbiában. Nagyon érdekes volt követni az azt megelőző kampányt. Mindegyik jelöltnek saját választási mottója volt: egy ütős, rövid mondat, egy szlogen azért, hogy megragadja a választók figyelmét és megszerezze szavazatukat. Az elnökjelöltek nagy ígéreteket is tettek, hogy egy esetleges győzelem után, mennyivel jobb lesz a mindennapi életünk, siralmas helyzetünk megváltozik és jobb sorsunk lesz.

A lecsengett választások után most a kereszténység legnagyobb ünnepére, a húsvétra készülünk. Gondolataink egyre inkább Jézusra irányulnak. Negyven napig készültünk a nagyhétre, hogy azt Jézussal éljük meg. Azzal a Jézussal, aki megváltónk, aki hitünk forrása, és aki erősségünk. Emberek milliárdja követi őt világszerte, ő jelenti számukra a mérvadó isteni tekintélyt, még akkor is, ha ezért életüket vesztik, vagy hitükért veszélybe sodorják magukat. Soha a kereszténység kétezer éves történelmében nem volt még annyi vértanú, mint korunkban, még soha ennyi keresztényt nem üldöztek, mint napjainkban.

Mégis milliárdok követik Jézus Krisztust. Ha az elmúlt elnökválasztás és leginkább az ott elhangzott ígéretek tükrében mérlegeljük Jézus szavait, akkor meglepődhetünk. Mit is ígért Jézus? Örök boldogságot azoknak, akik hallgatnak szavára. Ezt azonban nem gyors sikerként állította be, hiszen nem rejtette véka alá, hogy követése feladat. Ismerősek szavai, miszerint ha a tanítványai szeretnénk lenni, akkor vegyük magunkra keresztjeinket és úgy kövessük őt! Legyünk olyanok, mint a gyermekek, mert másképp nem jutunk be a mennyek országába! Szeressünk mindenkit, még az ellenségeinket is, nem is beszélve a gyengékről, a betegekről, a szegényekről, az idősekről, az egyedül élőkről, a menekültekről és a bűnösökről.

Hihetetlenül komoly szavak ezek, amelyeknek inkább félelmet kellene ébreszteni bennünk, nem pedig követési szándékot és azt a vágyat, hogy Jézus tanítványai legyünk. Ennek ellenére milliárdok követik őt, köztük mi is, szeretjük, és az emberiség megváltójaként imádjuk.

De miben rejlik Jézus „népszerűségének” és „sikerének” a titka? Szerintem abban, hogy ő maga hitelesen élte és a saját életében megvalósította azt, ami tanítványai számára feladat. Szeretetében a végsőkig elment, hisz végigjárta a szégyen keresztútját, megélte a keresztre feszítést, megtapasztalta a félelmetes magányt és elhagyatottságot, majd a halálba való belemerülést. Lássuk be, mindez nem elég ahhoz, hogy felfogjuk, miért is követik őt milliárdok.

Életének, személyének igazi és legmélyebb titka abban van, hogy a halálba való (el)merüléssel nem ért véget Jézus élete. Jézus lerázta magáról a halál bilincseit és feltámadt! Nyilvánvalóvá tette számunkra, hogy minden egyes ember iránti szeretete erősebb a halálnál. Feltámadásában hisszük, hogy nem a halálé, nem a szenvedésé, hanem mindig Isten végtelen irgalmas szeretetéé az utolsó szó. Ebben rejlik hihetetlen ereje, ez az a „jó hír”, az Evangélium, amely kétezer éve milliárdokat ragad meg. Milliárdok életének adott és ad továbbra is értelemet, boldogságot, békét és kitartást minden nehézség ellenére mindhalálig, ha kell, akkor a vértanúhalálig is.

Krisztus feltámadása nem szavazás eredménye, hanem a minket végtelenül szerető Isten legnagyobb csodája. Ezekben a napokban próbáljunk teljes szívvel és minden érzékünkkel megnyílni a csodálatos valóság előtt, hogy Jézus él, velünk van, hisz szeretete legyőzte a bűnt és a halált!

Kívánom, hogy a feltámadt Jézus öröme és békéje töltse be szívünket. Kegyelmekben gazdag húsvéti napokat kívánok mindenkinek!

+László SVD

Vreme velikih obećanja

Pre nekoliko dana održani su u Srbiji predsednički izbori. Bilo je veoma zanimljivo pratiti predizbornu kampanju. Svaki kandidat je imao svoj izborni moto: jedna udarna, kratka rečenica, jedan slogan da bi privukli pažnju birača s namerom da se osvoji njihov glas. Predsednički kandidati su davali obećanja da će posle njihove eventualne pobede na izborima, naš svakodnevni život biti bolji i lakši.

Slavimo najveći kršćanski praznik, Uskrs. Četrdeset dana smo se pripremali da Veliku Nedelju provedemo sa Isusom. Sa onim Isusom, koji je naš Spasitelj.

Milijardu ljudi na ovom svetu prati Njega, milijardama ljudi je On merodavan božanski autoritet, čak i onda, ako im zbog ove vere preti smrtna opasnost. Nikada u dvehiljadegodišnjoj istoriji kršćanstva nije bilo toliko mučenika kao sada, nikada toliko kršćana nije bilo progonjeno, kao sada.

Ipak, milijarde ljudi slede Isusa Krista! Šta je Isus obećao da ga toliko ljudi sledi? On je obećao večni život onima, koji slušaju njegove reči. Nije obećao lak put do uspeha, nije sakrio pred svojim učenicima da se ovo obećanje može postići samo radom i zalaganjem. Poznate su nam Njegove reči: ko želi biti njegov učenik, mora uzeti svoj križ na sebe i tako ga slediti. Isto tako nam je jasno rekao, da – ako ne budemo kao deca -, nećemo ući u Kraljevstvo Božje! Ispuniti njegovo obećanje znači da volimo svakoga, čak i neprijatelje, a naročito slabe, bolesne, siromašne, stare, usamljene, izbeglice i grešnike!

Neverovatno koliko su ozbiljne ove reči, koje bi trebale da izazovu u nama strah, a ne želju i nameru da budemo njegovi učenici. Ipak milijarde ljudi slede Isusa, i mi takođe, volimo ga i klanjamo mu se kao spasitelju ljudskog roda.

Gde se sakriva tajna Isusove „popularnosti“ i „uspeha“? Mislim da je tajna sakrivena u tome da je on kao prvi verodostojno živeo i u svome životu ostvario ono što traži od nas. U ljubavi je otišao do krajnosti, prošao je put križa, put srama, pretrpeo razapeće, suočio se sa samoćom i napuštenošću, i postao je deonikom smrti. Ali ovo još nije dovoljno da razumemo zašto Isusa slede milijarde ljudi.

Najdublja tajna Njegovog života i njegove ličnosti jeste da se njegovom smrću nije završio Njegov život. Isus je pokidao lance smrti i uskrsnuo je!

Pokazao nam je da je njegova ljubav prema svakom pojedincu jača od smrti. U uskrsnuću verujemo da zadnja reč ne pripada ni mukama, ni smrti, nego Božjoj neizmernoj i beskrajnoj ljubavi. Ovde je skrivena neverovatna snaga, to je ta „dobra vest“, Evanđelje, koje već dve hiljade godina osvaja milijarde ljudi! Milijardama života je davalo i daje i sada smisao, sreću, mir i ustrajnost u svim nevoljama do smrti, ako treba i do mučeničke smrti.

Kristovo uskrsnuće nije rezultat demokratskih izbora, nego najveće čudo Boga, koji nas neizmerno voli. Ovih dana pokušajmo otvoriti svoja srca i svoje osećaje pred ovom divnom stvarnošću da je Isus živ, i da je s nama! Njegova je ljubav pobedila greh i smrt!

Želim svima da radost i mir uskrslog Isusa ispuni vaša srca. Srećan Uskrs želim svima!

+ Ladislav SVD


Nagycsütörtöki olajszentelés a székesegyházban

Szeretettel hívom egyházmegyénk minden papját az olajszentelési szentmisére április 13-án 9.30-kor. Ebben a koncelebrációs szentmisében újítjuk meg papi ígéreteinket, így fejezve ki egységünket Krisztussal és egymással.

Tekintettel arra, hogy a 8. osztályosok próba érettségijének az időpontja (április 7-én és 8-án) egybeesik a bérmálkozók találkozójának tervezett időpontjával, a bérmálkozókat várom a nagycsütörtöki olajszentelési misére hitoktatóikkal együtt. Ez a mise helyettesíti az idén a bérmálkozók találkozóját, ezért minden bérmálkozásra készülő fiatal számára KÖTELEZŐ. Kérem a hitoktatókat, egyeztessenek a plébánosokkal, hogy a zarándokokkal együtt jöjjenek a bérmálkozásra készülő fiatalok is erre az ünnepségre.

Az idén nem lesz külön program a bérmálkozók számára, csak a nagycsütörtöki szentmisén való részvétel. A mise után ők is kapnak ebédcsomagot a zarándokokkal együtt.

A szentmisét élőben közvetíti a Duna televízió. Kérem a pap- és szerzetestestvéreket, hogy híveikkel együtt időben érkezzenek a szentmisére.

A szentmise után olajosztás, majd 11.30-kor közös ebéd egyházmegyénk lelkipásztorai számára. A zarándokok és bérmálkozásra készülő fiatalok számára is biztosítunk ebédcsomagot, amelyet a szentmise befejeztével kapnak kézhez.


Kinevezések

P. Varga Zoltán SDB 2017. január 10-től elöljáróival történt egyeztetést követően kineveztem Erzsébetlak plébániai kormányzójává.

Ft. Mellár József törökbecsei plébánost 2017. március 15-től kinevezem 2020. június 1-ig a Központi esperesi kerület esperesévé.


Diakónusszentelés

Mészáros Attila csókai hitoktató állandó diakónussá szentelése 2017. május 25-én, Urunk mennybemenetelének napján a 18 órakor lesz a székesegyházban.


Zsinati koordináló bizottság kinevezése

A Nagybecskereki Egyházmegyei Zsinat koordináló bizottságának tagjaivá kinevezem:

Mons. Fiser János általános helynököt,
Ft. Hajdu Sándor bírósági helynököt,
Ft. Csipak Csaba irodaigazgatót,
Ft. Bővíz László vagyonkezelőt,
Ft. Pastyik Róbert plébánost,
Halmai Tibor a Nagybecskereki Püspökségi Caritas igazgatóját és
Kovács Szöszill titkárnőt.

A koordináló bizottság május 3-án találkozik a püspökségen, ahol 10 órától kb. 15 óráig (ebédszünettel) megtartjuk az alakuló ülést. A programot ft. Danku Balázs és dr. Csíszár Klára vezeti.


Pasztorális Tanács ülése

A Pasztorális Tanács 2017. április 19-én, szerdán 10 órakor tartja ülését. Az összejövetel után mindenkit szeretettel várok ebédre.


Gazdasági és Konzultori Tanács ülése

A Konzultori Tanács 2017. május 10-én, szerdán 10 órakor tartja ülését a püspöki lakban. Az ülés befejeztével szünet, majd a Gazdasági Tanács találkozik. Mindenkit szeretettel várok az ülés utáni ebédre.

A beadványokat és kérvényeket, kérem, hogy 2017. április 15-ig adjátok át.


Kántortalálkozó

Egyházmegyénk kántorainak találkozója 2017. május 20-án (szombat) 10 órakor lesz a püspökségen. Az összejövetel házigazdája mons. Fiser János általános helynök, előadást P. Elias Ohoiledwander SVD tart.


Liturgiában segédkezők találkozója

A liturgiában segédkezők találkozóját 2017. június 17-én (szombat) 10 órakor tartjuk a székesegyházban. A rendezvény házigazdája mons. Fiser János általános helynök, előadást ft. Koncz Tibor esperesplébános tart.


Változás a bérmálások időpontjában

Június 10. Ürményháza 17 órakor


Papi szenátus éves ülése

A 2017-es papi szenátus rendes ülését június 19-én, hétfőn tartjuk 10.30 órai kezdettel Bókán. A találkozó ebéddel fejeződik, és utána kezdődik a lelkigyakorlat.


Papok lelkigyakorlata

Egyházmegyénk papjai számára szervezett lelkigyakorlat vezetésére felkértem a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti kegyhely igazgatóját, Kálmán Peregrin OFM atyát. Lelkigyakorlatunkat Bókán tartjuk, amelyet 2017. június 19-én délután kezdünk, és 22-én ebéddel fejezünk be.

Felhívom figyelmeteket, hogy az ET háromévente kötelező lelkigyakorlatot ír elő minden pap számára.


Jelentős jubileumok a 2017-es évben

Ft. Koncz Tibor ezüstmiséjét 2017. június 20-án tartja Nagykikindán.

Padéi templom felszentelésének 175 éves jubileuma alkalmából 2017. október 21-én mutatunk be hálaadó szentmisét.


Szent László-év

A Szent László-évben a tervezett nagyváradi zarándoklat jelentkezők hiányában elmarad.

Helyette Győrbe szervezünk egyházmegyei szintű zarándoklatot 2017. június 26-a és 28-a között. A zarándoklattal kapcsolatban 2017. április 20-ig értesítjük a plébániákat.


Egyházmegyei ministránstáborok

Szent László-tábor 2017. július 9-én 18 órakor kezdődik és 13-án 12 órakor zárul. A tábor helyszíne Fejértelep. A dél-bánáti és a nem magyar anyanyelvű ministránsok számára az általános iskolák 2. osztályosaitól a 7. osztályosokig.

Mária-tábor 2017. július 16-án 18 órakor kezdődik és 20-án 12 órakor zárul. A tábor helyszíne Bóka. A közép-bánáti és észak-bánáti plébániák magyar nyelvű ministránsai számára az általános iskolák 2. osztályosaitól a 7. osztályosokig.

A tábor vezetője ft. Tapolcsányi Emánuel ifjúsági- és ministránsreferens, akit munkájában Elias Ohoiledwander SVD segít.

Jelentkezni a hitoktatókon és plébánosokon keresztül lehet Tapolcsányi Emánuel atyánál.


Szabadságok

Tisztelettel kérem a pap- és szerzetestársakat, hogy egészségükre való tekintettel használják ki négyhetes szabadságukat. Ajánlom ez idő alatt a lelki felfrissülést is!

Kérem a pap- és szerzetestestvéreket, hogy a szabadságokkal kapcsolatos kérvényeiket legkésőbb a szabadság megkezdése előtt egy hónappal küldjék be a Püspöki Hivatalba. Az írásos kérvényben szerepelnie kell a szabadság pontos idejének, a helyettesítő pap nevének és aláírásának is, hogy a kért időszak alatt kész a szabadságon levőt helyettesíteni.


Statisztikai adatok 2016-ról

KERESZTELTEK ANYAKÖNYVE
a) Első életévük betöltése előtt kereszteltek száma 153
b) Első és hetedik életévük közt kereszteltek száma 130
c) Hetedik életévük után kereszteltek száma 45
d) Összesen keresztségben részesültek 328
e) Közülük katolikus apa és katolikus anya gyermeke 202
f) Katolikus és nem katolikus szülők gyermeke 126
g) Közülük fiúgyermek (illetve felnőtt férfi) 181
h) Közülük leánygyermek (illetve felnőtt nő) 147
HÁZASULTAK ANYAKÖNYVE
a) Két katolikus között kötött házasság 64
b) Katolikus és nem katolikus között kötött házasság 29
c) Összesen házasságot kötöttek 93
d) Gyökerében orvosolt házasságok száma 1
ELHALÁLOZOTTAK ANYAKÖNYVE
a) Szentségekkel ellátva temetésben részesültek 288
b) Szentségek nélkül temetésben részesültek 694
c) Összesen elhaláloztak híveink közül 982
d) Közülük hány férfi 481
e) Közülük hány nő 501
BÉRMÁLKOZÓK ANYAKÖNYVE
a) Megbérmált fiúgyermekek illetve férfiak száma 98
b) Megbérmált leánygyermekek illetve nők száma 132
c) Összesen megbérmálkoztak 230
ELSŐÁLDOZTAK 2016-BAN 225
TEMPLOMI KATEKÉZISBEN RÉSZESÜLTEK
a) Óvodások és még fiatalabbak 38
b) Alsósok (1-4. osztály) 593
c) Felsősök (5-8. osztály) 634
d) Középiskolások és idősebbek 55
e) Plébániai hittanosok összesen 1320
ISKOLAI HITOKTATÁSBAN RÉSZESÜLTEK
a) Óvodások 27
b) Alsósok (1-4. osztály) 824
c) Felsősök (5-8. osztály) 974
d) Középiskolások és idősebbek 455
e) Iskolai hittanosok összesen 2280
SZENTMISÉN RÉSZTVEVŐK ÁTLAGOS SZÁMA VASÁRNAPONKÉNT: 73
HÚSVÉTI GYÓNÁSUKAT ÉS SZENTÁLDOZÁSUKAT ELVÉGEZTÉK: 4418

+László SVD
püspök