2016. SZEPTEMBER


Az Egyházmegyei Zsinat meghirdetése

Az Egyházmegye konzultoraival (tanácsosaival) folytatott megbeszélések és a Pasztorális Bizottság meghallgatása után úgy döntöttem, hogy 2017. december 3-án kezdjük el a Nagybecskereki Egyházmegye Első Zsinatát. Három évre osztjuk az előkészületi munkákat, és 2020-ban zárul az egész zsinati folyamat egy háromnapos találkozóval. Jövőre tervezzük részletesen az előkészítő munkát, csoportok és témák felvázolását.

Már most kérem az egyházmegye híveit, hogy imáikban emlékezzenek meg erről a fontos eseményről. Kérjük a mindenható Atyát, hogy áldjon meg minket a zsinati folyamatban, és árassza ránk Szentlelkét, hogy megismerhessük, hogyan kell katolikusnak lenni ma ezeken a tájakon.

Elindítottuk már a zsinati folyamatot: nyílt pályázatot hirdettünk a zsinat logójának és szentírási jelszavának a kidolgozására. Ezen a pályázaton papok és hittantanáraink vehetnek részt, akik azonban kikérhetik munkatársaik véleményét is.

Najava Prve sinode Zrenjaninske Biskupije

Poslije razgovora sa savjetnicima (konzultorima) i članovima pastoralnog vijeća odlučio sam da će Zrenjaninska Biskupija slaviti svoju Prvu sinodu Biskupije. Sinoda biskupije počeće 3. decembra ili prosinca 2017. g., a završit će se na jesen 2020. Predsinodski hod bit će dug, ali će svakako doprineti boljem razumevanju naših sadašnjih izazova i potreba.

Samo ime sinoda potiče od grčke riječi synodein – zajedno ići, šetati se zajedno i u toku šetnje voditi razgovore. To želimo ostvariti na terenu naše Biskupije.

Već sada molim sve vjernike naše Biskupije da u molitvama spomenu i ovu, za naš vjerski život, važan događaj, moleći nebeskog Oca da nas obilno blagoslovi i obdari darovima Duha Svetoga.

Oglasili smo već natječaj za moto i logo naše Sinode. Te riječi i jedan vidljik znak našeg zajedničkog rada mogu izraditi svećenici ili vjeroučitelji. Oni su već obaviješteni o ovoj inicijativi.


Szent Gellért-díjazottak

A Nagybecskereki Egyházmegye illetékes bizottsága döntött az ötévente kiosztásra kerülő Szent Gellért-díj 2016-os kitüntetettjeiről, amelynek átadására 2016. szeptember 24-én (szombaton), egyházmegyénk védőszentjének ünnepén került sor a tízórai szentmise keretében. A díj célja, hogy mindazokat, akik tevékenyen részt vesznek egyházmegyénk életében, akik életútjukkal bizonyítottan a köz javát szolgálják, képviselik a keresztény értékrendet, elismerjük.

A Szent Gellért-díj 2016-os kitüntetettjei:

Gabona János (Muzslya), Géber Antal (Székelykeve), Kecskés András (Nagybecskerek), Lantos Ilona (Versec), Léphaft Pál (Újvidék), Lőrincz József (Nagykikinda), Simon Péter (Törökbecse), Tandi Živorad (Versec), Tot A Árpád (Szabadka), Tóth Árpád (Ada).


Bogdánffy-zarándoklat

Boldog Bogdánffy Szilárd vértanúra emlékezünk szülőfalujában Feketetón 2016. október 2-án (vasárnap) este. A program délután 15 órakor Rózsafüzérrel kezdődik, 16 órától szentmisét ünneplünk, majd a végén mindenkit várunk egy szerény agapéra.

A zarándoklatra mindenkit szeretettel hívok, különösen buzdítom az Északi esperesi kerület papságát és hitoktatóit, hogy a hívekkel és a hittanosokkal együtt vegyenek részt ezen a szép eseményen.


Papi nap Kutason

Rendes őszi papi találkozónkra hívom a pap- és szerzetestestvéreket, a diakónus urat és Molnár Rózsa lelkipásztori kisegítőt Kutasra 2016. november 16-án, ahol ft. Ghergel Michai kutasi lelkész lesz a házigazdánk. A találkozót előadással kezdjük, amelyet msgr. Gyuris László tart, majd a szünet után lehetőség lesz egy kötetlen beszélgetésre. Összejövetelünket, amely 10.00-kor kezdődik a kutasi plébánián, egybekapcsoljuk a Márton-napi liba- és borkóstolóval. Remélem, a papi egység szellemében fontosnak tartjuk ezt a találkozót és az esetleges távolság nem riaszt el bennünket. Alkalomadtán aláírjuk a Kistelepülési támogatás kifizetéséről szóló bizonylatot is.


Az Irgalmasság rendkívüli szentévének a bezárása

Az Irgalmasság rendkívüli szentévének záróünnepsége 2016. november 20-án lesz a székesegyházban.

A program 14 órakor kezdődik a hittancsoportok fellépésével, 15 órakor ünnepi szentmise, amelyet msgr. dr. Luciano Suriani apostoli nuncius vezet.

Az Irgalmasság szent kapujának a bezárására a szentmise után kerül sor, miután a koncelebráló papok, a püspök és a nuncius kivonulnak a szent kapun. A kaput a nuncius fogja bezárni.

Az ünnepségre szeretettel hívom lelkipásztorainkat híveikkel, valamint a hittanosokat hitoktatóikkal együtt.


Adventi gyertyagyújtás elmarad

A hagyományos püspökségi szintű adventi gyertyagyújtás egyházmegyénk hittanosai részvételével az idén elmarad. Buzdítom hitoktatóinkat, hogy hittanosaikkal együtt vegyenek részt a 2016. november 20-i ünnepségen, egy héttel később pedig lehetőség szerint saját plébániáikon szervezzék meg az adventi gyertyagyújtást.


Konzultori- és Gazdasági Bizottság ülése

A Konzultorok ülése november 23-án (szerda) lesz 10 órától, majd ennek befejeztével a Gazdasági Bizottság ülésezik.

Minden gazdasági jellegű kérvényt vagy beadványt november 10-ig kell beküldeni a Püspöki Hatósághoz.


Mária-év megnyitása

Az új egyházi év a Nagybecskereki Egyházmegyében az ötéves pasztorális terv szellemében Mária-éve lesz, amely 2016. november 27-én kezdődik és 2017. november 26-án zárul.

Az aktuális programokról folyamatosan küldünk értesítést a Gellért-listán és az Imre-listán keresztül.

+László SVD
püspök