Zsinati gyűlés az Emmauszban

zsinatemmausz2002-1

2020. február 27-én az Emmausz kollégium néhány diákja a „kerekasztal“ foglalkozáson megtárgyalta a soron következő két zsinati dokumentumot. Az Egyházi média és az Anyanyelvi pasztoráció munkadokumentumokban feltett kérdésekre adtak választ.

A médiában, leginkább interneten, esetleg újságokban is olvashatunk egyházi eseményeket, tanúságtételeket. Ezzel is közben nevelik az embereket, a hit útján tanulunk járni.

Ferenc pápa a média képviselőihez intézte szavait: „Az igazság, a szépség és a jóság keresése az összekötő kapocs a médiában dolgozók és az egyház között, ennek a hármas egységnek a hirdetése valamennyiünk feladata.“