Sinodski dan u Emausu

Učenici Kolegija Emaus su 27. februara razmatrali naredna dva sinodska dokumenta. Razgovarali su o crkvenim medijima i o pastoralizaciji na matrenjem jeziku, odgovarali su na pitanja. O crkvenim događajima najčešće se informišemo na internetu, eventualno iz štampanih novina. I to je način obrazovanja, put verskog obrazovanja.